Kiedy przysługuje zwrot składki z ubezpieczenia

Autor: Siudowska Dorota
Data: 15-06-2012 r.

Za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC, jak i AC przysługuje zwrot pieniędzy. Warto zdawać sobie z tego z sprawę w sytuacji wyrejestrowania pojazdu, a więc kasacji lub wywiezienia go za granicę oraz w przypadku sprzedaży samochodu.

Jeśli masz zawarte ubezpieczenie autocasco (AC) i zdecydujesz się sprzedać samochód przed upływem okresu na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta, możesz ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres. W takiej sytuacji wystarczy, że zgłosisz się do swojej firmy ubezpieczeniowej z umową kupna-sprzedaży pojazdu.

Sprzedając samochód, warto jednak abyś zadbał też o to, by kupujący podpisał nie tylko umowę kupna-sprzedaży, ale też podpisał wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC. O zwrot pieniędzy z tytułu ubezpieczenia OC możesz bowiem ubiegać się tylko w sytuacji gdy osoba, która kupi od Ciebie samochód wypowie tę umowę.

Zgodnie z prawem, w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

A zatem, jeżeli osoba kupująca od Ciebie samochód wypowiedziała lub wypowie umowę ubezpieczenia przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu, Tobie będzie przysługiwał zwrot zapłaconych składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia. W tym celu powinieneś udać się z dokumentem wypowiedzenia do firmy ubezpieczeniowej podpisanym przez nabywcę. Będzie on podstawą do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

W przypadku ubezpieczenia OC, zwrot składki przysługuje za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia AC, zwrot składki przysługuje za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej.

Musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że zwrot składki nie przysługuje, jeżeli wcześniej firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a więc na przykład auto zostało całkowicie rozbite. Natomiast jeśli wcześniej dostałeś częściowe odszkodowanie, zwrot będzie proporcjonalny do pozostałej sumy ubezpieczenia.

Siudowska Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27814 )
Array ( [docId] => 27814 )