Z czym wiąże się wykupienie polisy OC

Autor: Mieszkowski Piotr
Data: 31-03-2012 r.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC dotyczy wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Polisę można wykupić w dowolnym zakładzie ubezpieczeń prowadzącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. Przed zawarciem umowy należy wypełnić wniosek o ubezpieczenie.

Zdarza się, że wznawiając umowę na kolejny okres ubezpieczenia zakład nie wymaga wypełnienia kolejnego wniosku, ograniczając się do przesłanie pocztą poleceń przekazu składki za ubezpieczenie na kolejny okres. Zakład prowadzący działalność w tej grupie ubezpieczeń nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia powołując się np. na wysoką szkodowość konkretnej osoby. Poza wnioskiem o ubezpieczenie zakład żąda od wnioskodawcy dowodu rejestracyjnego auta w celu sprawdzenia jego technicznej sprawności. Pojazd bez dowodu rejestracyjnego również może być ubezpieczony, ale wówczas należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie z badania technicznego, świadectwo homologacji potwierdzające jego stan techniczny itp.

Zasadniczy okres trwania umowy ubezpieczenia to 12 miesięcy. Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana pisemnie przynajmniej na dzień przed upływem okresu wskazanego na polisie automatycznie zawierana jest na następny okres. Ustawa przewiduje także krótsze okresy ubezpieczenia w stosunku do pojazdów zarejestrowanych czasowo, pojazdów zarejestrowanych za granicą, pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych. Możesz również zawrzeć umowę ubezpieczenia krótkoterminowego zarejestrowanego na stałe pojazdu, jednak tylko przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych.

 

Minimalny okres na jaki można zawrzeć umowy krótkoterminowe to 30 dni. Tego typu umowy nie ulegają automatycznemu przedłużeniu. Natomiast umowa roczna ulega automatycznemu przedłużeniu i jej zakończenie może nastąpić przez wypowiedzenie. Może ono być dokonane nie później niż jeden dzień przed upływem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w zakładzie ubezpieczeń (za potwierdzeniem odbioru) lub pocztą listem poleconym.

Brak wypowiedzenia umowy w jednym zakładzie i zawarcie umowy w innym powoduje, iż dotychczasowa umowa przedłuży się automatycznie przy równoczesnym obowiązywaniu nowej. Zakład, w którym nie wypowiedziano umowy może więc domagać się składki za ubezpieczenie wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w jej zapłacie.

Sprzedający pojazd obowiązany jest do przekazania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia nabywcy. Wówczas na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z umowy ubezpieczenia, zaś zakład ubezpieczeń dokonuje jedynie ponownej kalkulacji składki. Oznacza to, że umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu na który została zawarta, chyba że kupujący wypowie umowę przed upływem okresu 30 dni od daty nabycia pojazdu.

Mieszkowski Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27798 )
Array ( [docId] => 27798 )

Array ( [docId] => 27798 )