Jak zostać sędzią siatkarskim

Kategoria: Siatkówka
Autor: Stwora Sylwia
Data: 20-06-2012 r.

Jesteś pasjonatem siatkówki albo czynnym zawodnikiem, chcesz uczestniczyć w największych imprezach siatkarskich w Polsce i na świecie. A może chciałbyś pogłębić swoją wiedzę na temat przepisów gry w siatkówkę halową i plażową? Zapisz się na kurs sędziego siatkarskiego.

Wymagania

Podstawowe wymaganie, jakie musi spełnić kandydat na sędziego piłki siatkowej to ukończenie 18 lat. W szczególnych przypadkach wojewódzkie wydziały piłki siatkowej dopuszczają do szkolenia osoby niepełnoletnie, jednak muszą one posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w kursie sędziowskim. Jeśli niepełnoletnia osoba zda egzamin licencyjny, otrzyma licencję, ale sędziowanie oficjalnych rozgrywek rozpocznie w momencie osiągnięcia pełnoletniości.

Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie obowiązków sędziego siatkarskiego oraz zaświadczenie o niekaralności. Dobrze, gdy osoba chcąca zostać arbitrem posiada podstawową wiedzę na temat piłki siatkowej oraz zna zasady gry.

Kurs sędziego

Po skompletowaniu wymaganych dokumentów kandydat powinien zorientować się w Wojewódzkim Związku Piłki Siatkowej, odpowiednim dla jego miejsca zamieszkania lub na stronie internetowej wydziału, kiedy odbędzie się najbliższe szkolenie. W wyznaczonym terminie kandydat musi złożyć wszystkie potrzebne dokumenty osobiście lub dokonać zgłoszenia internetowego, które będzie zawierało wymagane dane osobowe.

W czasie kursu na sędziego piłki siatkowej kandydat będzie uczestniczył w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Zwykle szkolenia prowadzą najlepsi sędziowie z danego województwa, posiadający uprawnienia na sędziowanie zawodów szczebla centralnego, w tym Plus Ligi oraz Plus Ligi Kobiet. Każdy, kto ukończy kurs, otrzyma Certyfikat Ukończenia Kursu Sędziego i będzie mógł wziąć udział w egzaminie licencyjnym.

 

Po zdaniu egzaminu dana osoba zostaje członkiem Wydziału Sędziowskiego Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Musi pisemnie zobowiązać się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) oraz Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB), w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Sędziom PZPS nadawane są następujące klasy: kandydat na sędziego, sędzia klasy III, klasy II, klasy I, klasy związkowej i klasy państwowej. Klasy kandydata na sędziego, III, II i I nadaje WZPS na wniosek WS WZPS, natomiast sędziowie związkowi i państwowi powoływani są przez Zarząd PZPS na wniosek Wydziału Sędziowskiego PZPS.

Kurs na sędziego siatkarskiego jest płatny. Wysokość opłat za udział w szkoleniu określają Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej.

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 28174 )
Array ( [docId] => 28174 )