Turystyka leśna bez wandali

Data: 10-06-2013 r.

Polskie prawo z zakresu ochrony środowiska wymienia 10 rodzajów form ochrony przyrody, które znajdują się pod szczególnym nadzorem. Większa część z nich to wydzielone obszary, na których obowiązują zróżnicowane, bardziej lub mniej rygorystyczne, nakazy i zakazy dla turystów, zwłaszcza uprawiających turystykę leśną.

Obszary prawnie chronione nie są całkowicie niedostępne dla urlopowiczów czy wycieczkowiczów. Mają oni prawo wstępu nawet do parków narodowych i rezerwatów przyrody, których dotyczą największe ograniczenia w swobodnym uprawianiu turystyki.

 

Tam, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, obowiązuje wiele zakazów, w tym m.in. zakaz poruszania się (ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem) poza wyznaczonymi szlakami. Amatorzy nieco mocniejszych wrażeń, wspinaczkowych, mogą to robić wyłącznie w miejscach wyznaczonych przed dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska w przypadku rezerwatów – podaje przykłady Joanna Józefiak, z zespołu ds. komunikacji i promocji w Ministerstwie Środowiska.

Ochrona przyrody według prawa

Długą listę ograniczeń i zaleceń, co do zasad użytkowania parków narodowych i rezerwatów, jak i innych obszarów chronionych, określa przede wszystkim wspomniana ustawa, ale plan ich ochrony, czyli sposoby realizacji ustawowych wymagań tworzą w szczegółach kierujący działalnością tych zinstytucjonalizowanych form ochrony przyrody lub zarządzające nimi władze terenów, na których znajdują się chronione strefy.

Informacje dla turystów, o zasadach przebywania i zachowania w parkach narodowych, muszą być dla nich łatwo dostępne. Z tym raczej nie ma problemu. Regulaminy można znaleźć na tablicach przy wejściach na obszar chroniony, są też umieszczane na stronach internetowych ich dyrekcji. Różnią się w zależności od specyfiki danego terenu, jego położenia, ukształtowania i zasobów naturalnych. W zarządzeniach Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) sporo zaleceń dotyczy narciarstwa, w rejonach nadmorskich – uprawiania sportów wodnych. Większość punktów jest jednak zbieżnych, wynikających wprost z ustawy.

Turystyka ekologiczna

Zarówno w przepisach TPN, jak i Słowińskiego Parku Narodowego czy pozostałych znajdziemy nakazy, żeby korzystać wyłącznie z oznakowanych szlaków turystycznych (i obowiązuje na nich ruch prawostronny), pojazdami poruszać się po drogach publicznych i oznakowanych dojazdach do parkingów oraz tylko w wyznaczonych miejscach biwakować, uprawiać określone sporty, czy jeśli wchodzić z psami, to obowiązkowo na smyczy. W TPNobowiązuje zakaz wprowadzania psów na całym terenie, wyjątkowo nie dotyczy to jedynie części Doliny Chochołowskiej – jej dna do wysokości schroniska.

A wspólne dla zwiedzających parki zakazy to:zbaczanie ze szlaków turystycznych, niszczenie roślin i zbieranie runa leśnego (z wyjątkiem miejsc wyznaczonych), płoszenie, odławianie i zabijanie zwierząt, zanieczyszczanie terenu, stwarzanie zagrożenia pożarowego, zakłócanie ciszy.

Nad przestrzeganiem przepisów czuwa Służba Parku Narodowego oraz Straż Parku Narodowego – wyjaśnia Joanna Józefiak. W przypadku naruszenia przepisów przez zwiedzających pracownicy tej służby i straży mają prawo nakładać kary. Najczęściej stosują upomnienia.

I tłumaczą karanemu niestosowność jego zachowania, zagrożenia dla przyrody, także dla bezpieczeństwa jego samego i innych odwiedzających. W przypadku ciężkich wykroczeń stosowane są mandaty karne. Upoważniają do tego art. 127 ustawy o ochronie przyrody oraz przepisy Kodeksu wykroczeń – mówi przedstawicielka ministerstwa. W 2012 r. w parkach narodowych nałożono 1169 mandatów na łączną kwotę 142 590 zł. Pouczono 20 068 osób oraz złożono 75 wniosków o ukaranie do sądów.

Obecnie na terenie Polski znajdują się 23 parki narodowe. Zajmują łącznie 316 748 ha, co stanowi ok. 1 proc. powierzchni kraju. Rocznie odwiedza je ok. 11 milionów ludzi. Turyści mają do dyspozycji 129 ścieżek dydaktycznych oraz 3 243 km szlaków turystycznych. Niemal wszędzie działają ośrodki dydaktyczno-informacyjne.

Iwona Jackowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24483 )
Array ( [docId] => 24483 )