Co to jest nerwica natręctw

Autor: Nazaruk Beata
Data: 04-09-2012 r.

Nerwica natręctw to inaczej zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, należące do grupy zaburzeń lękowych. Przejawia się występowaniem niechcianych obsesyjnych myśli, czy nieprzyjemnych obrazów. Zazwyczaj towarzyszą im przymusowe zachowania, mające na celu zneutralizowanie obsesyjnych myśli i obrazów, bądź zapobieganie wzbudzającym lęk wydarzeniom.

Obsesje

Obsesje to uporczywe myśli, które są odczuwane przez osobę chorą jako niepokojące. Ich przykładem może być myślenie o własnej śmierci czy nadchodzącym końcu świata. Myśli te mogą pojawiać się z taką częstotliwością i natarczywością, że w dużym stopniu dezorganizują życie osoby chorej, jak i jej najbliższych.

Kompulsje

Kompulsje natomiast dotyczą czynności jawnych jak np. mycie rąk, ciągłe sprawdzanie czy jest wyłączone żelazko bądź czynności ukrytych jak np. modlenie się, liczenie, powtarzanie pewnych słów w myślach. Czynności kompulsyjne są najczęściej reakcją na obsesyjne myśli, a ich celem jest zmniejszenie napięcia lub zapobieganie przerażającym dla osoby chorej wydarzeniom bądź sytuacjom.

Nerwica natręctw

Nerwica natręctw to zaburzenie, które zwykle zaczyna się u progu dorosłości (choć zdarza się również u dzieci i wtedy z reguły wiąże się z ostrzejszym przebiegiem), a jego objawy są dość łatwo zauważalne. Często bowiem zachowania obsesyjne stoją w sprzeczności z charakterem lub systemem wartości wyznawanym do tej pory przez daną osobę.

Każda próba, w której chory stara się przeciwstawić kompulsjom i obsesjom powoduje kolejną falę lęku, co prowadzi najczęściej do tzw. błędnego koła, dlatego też konieczna jest pomoc psychologiczna. W czasie długotrwałego leczenia (około 2 lat) chory jest z reguły w pełni świadomy irracjonalności swoich myśli i zachowań, ale nie jest w stanie ich pokonać, mimo że nie pochodzą one z zewnątrz, lecz jego własnego umysłu.

W leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych najbardziej skuteczna wydaje się być terapia behawioralna, podczas której pacjent styka się z przedmiotem swojej obsesji, np. osoba nękana potrzebą mycia rąk, dotyka błota, a następnie jest powstrzymywana od umycia rąk czyli czynności, która do tej pory służyła złagodzeniu lęku.

Eliminowanie rytuału jest niezbędne, aby przekonać się, że po pewnym czasie lęk sam ustąpi. Według badań co najmniej 50% osób stosujących ten rodzaj terapii zauważa u siebie znaczną poprawę.


Zobacz także:

Nazaruk Beata

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29307 )
Array ( [docId] => 29307 )