Amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji

Data: 15-12-2015 r.

Organizacja pozarządowa może otrzymać dotację za zakup środka trwałego. Do ksiąg rachunkowych musi wprowadzić wszystkie operacje z tym związane i jednocześnie zwrócić uwagę na aspekt podatkowy dotyczący amortyzacji takich środków.

Od ustalonej wartości początkowej środków trwałych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych–drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego.

 

Przy czym z kosztów uzyskania przychodów wyłącza się odpisy z tytułu zużycia środków trwałych, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Oznacza to, że do kosztów podatkowych organizacja zalicza tylko odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środka trwałego, która nie została sfinansowana ze środków otrzymanych z dotacji. Dlatego warto, aby organizacja wyodrębniła odpowiednie konto analityczne dotyczące odpisów amortyzacyjnych, które nie są uznawane za koszty podatkowe.

Ewa Ostapowicz, specjalista ds. finansów i rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38249 )
Array ( [docId] => 38249 )