Czy organizacja prowadzi dodatkowe konta syntetyczne

Autor: Dąbrowska Krystyna
Data: 01-04-2017 r.

Organizacje, które otrzymują pomoc z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, muszą prowadzić odrębną ewidencję dla wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją dotowanego projektu.

Rejestry księgowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiały uzyskanie niezbędnych informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości finansowej projektu UE i kontroli wykorzystania otrzymanych środków.

 

Jeśli środki dotacji otrzymanych na realizację projektu przeznaczono również na sfinansowanie zakupu bądź wytworzenie środków trwałych, to należy tak rozbudować ewidencję w zespole 0, aby możliwe było ustalenie wartości początkowej tych właśnie środków trwałych oraz wartości ich umorzenia.

Zakładając, że składniki majątku zaliczone do środków trwałych, nabyte w ramach realizowanego projektu, będą po jego ukończeniu dalej przez organizację wykorzystywane, wskazane jest dokonywanie amortyzacji zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami przez cały okres ich ekonomicznej użyteczności, a nie tylko w okresie realizacji projektu. Dokonywane odpisy amortyzacyjne należy odnosić w ciężar kosztów administracyjnych jednostki.

Amortyzacji nie będą podlegały środki trwałe w razie trwałego, a nie czasowego zaprzestania działalności.

W praktyce może się zdarzyć sytuacja, że organizacja nie będzie używała składnika majątku do celów prowadzonej działalności. W tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności. Przepis ten nie dotyczy jednak sytuacji, gdy środek trwały nie jest używany, a działalność nadal jest prowadzona.

Oznacza to, że:

• nie ma obowiązku zaprzestania dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w przypadku, w którym nastąpiło czasowe niewykorzystywanie ich w prowadzonej działalności, a także
• nie ma podstawy prawnej do wyłączenia odpisów amortyzacyjnych od takiego środka trwałego z kosztów uzyskania przychodów – interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 sierpnia 2010 r. (nr IBPBI/2/423-81/1/AK).

Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego, Praktyk w Lublinie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40230 )
Array ( [docId] => 40230 )