Emeryci również mogą wskazać OPP dla celów 1%

Data: 01-04-2017 r.

Od 15 marca br. podatnicy, którzy są rozliczani przez organy rentowe mogą złożyć oświadczenie w sprawie wyboru OPP, której będą przekazane środki z 1% podatku dochodowego do osób fizycznych.

Zgodnie z nowododanymi przepisami ust. 3a i 3b art. 45c ustawy o PIT, za wniosek o przekazanie środków z 1% podatku wybranej OPP uważa się również wskazanie przez podatnika, który od organu rentowego otrzymał roczne obliczenie podatku PIT-40A, w oświadczeniu sporządzonym według ustalonego wzoru, jednej OPP poprzez podanie jej numeru wpisu do KRS. Oświadczenie składa się właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Wspomniane oświadczenie składa się na formularzu PIT-OP, które obowiązuje od 15 marca 2017 r.

 

Oświadczenie PIT-OP złożone w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT-40A, dla potrzeb przekazania 1% podatku należnego traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym. Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego.

Nowe przepisy w przytoczonym wyżej zakresie mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2016 r.

Sławomir Liżewski, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40245 )
Array ( [docId] => 40245 )