Jak ewidencjonować dotacje do cen sprzedaży produktów i towarów oraz przeznaczone na inne cele

Data: 22-04-2016 r.

W zależności od przeznaczenia dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową różne będą zasady jej ewidencjonowania. Warto również pamiętać, że dotacja może przybrać formę rzeczową, co nie oznacza, że nie należy jej w odpowiedni sposób ująć w księgach rachunkowych.

Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych – ze względu na możliwość jej wycofania przez instytucję, która ją wydała. Dlatego też, do dnia faktycznego wpływu przyznanych środków na rachunek bankowy, dotacja nie podlega ewidencji księgowej (bilansowej). Stosowana jest w tym przypadku kasowa metoda rejestracji przychodu. Nie stosuje się zasady memoriałowej. Jeśli już jednak organizacja faktycznie uzyska środki, wówczas należy w odpowiedni sposób ująć je w księgach rachunkowych.

Dotacje do cen sprzedaży produktów i towarów

W przypadku otrzymania dotacji do cen sprzedaży produktów i towarów należy ją zaksięgować następująco:

 • Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący” lub 13-1 „Rachunek walutowy”,
 • Ma konto 70-0 „Sprzedaż produktów,

Dotacje na inne cele

W przypadku dotacji na inne cele niż:

 • dopłaty do cen sprzedaży,
 • nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych

należy przeprowadzić następujące księgowanie:

 • Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący” lub 13-1 „Rachunek walutowy”
 • Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.
Grzegorz Magdziarz, dyrektor finansowy, biegły rewident

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38890 )
Array ( [docId] => 38890 )

Array ( [docId] => 38890 )