Jak ewidencjonować dotacje do cen sprzedaży produktów i towarów oraz przeznaczone na inne cele

Data: 22-04-2016 r.

W zależności od przeznaczenia dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową różne będą zasady jej ewidencjonowania. Warto również pamiętać, że dotacja może przybrać formę rzeczową, co nie oznacza, że nie należy jej w odpowiedni sposób ująć w księgach rachunkowych.

Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych – ze względu na możliwość jej wycofania przez instytucję, która ją wydała. Dlatego też, do dnia faktycznego wpływu przyznanych środków na rachunek bankowy, dotacja nie podlega ewidencji księgowej (bilansowej). Stosowana jest w tym przypadku kasowa metoda rejestracji przychodu. Nie stosuje się zasady memoriałowej. Jeśli już jednak organizacja faktycznie uzyska środki, wówczas należy w odpowiedni sposób ująć je w księgach rachunkowych.

Dotacje do cen sprzedaży produktów i towarów

 

W przypadku otrzymania dotacji do cen sprzedaży produktów i towarów należy ją zaksięgować następująco:

  • Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący” lub 13-1 „Rachunek walutowy”,
  • Ma konto 70-0 „Sprzedaż produktów,

Dotacje na inne cele

W przypadku dotacji na inne cele niż:

  • dopłaty do cen sprzedaży,
  • nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych

należy przeprowadzić następujące księgowanie:

  • Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący” lub 13-1 „Rachunek walutowy”
  • Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.
Grzegorz Magdziarz, dyrektor finansowy, biegły rewident

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38890 )
Array ( [docId] => 38890 )