NGO nabywająca udziały w spółce kapitałowej ze środków z dotacji nie skorzysta ze zwolnienia od CIT

Data: 26-04-2016 r.

Organizacja, która uzyskuje dotację na stworzenie spółki kapitałowej, nie może być zwolniona z obowiązku zapłaty podatku CIT od takiego dochodu. Lokowanie dochodu poprzez objęcie udziałów w spółce kapitałowej nie podlega bowiem zwolnieniu podatkowemu.

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – korzystają ze zwolnienia podatkowego w części przeznaczonej na te cele (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT).

5 niezbędnych warunków

Aby móc skorzystać z omawianego zwolnienia, konieczne jest łączne spełnienie przesłanek:

  1. podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) określoną w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,

  2. dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej wymienione w tym przepisie,

  3. dochody muszą być – bez względu na termin – wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio ich realizacji oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu,

  4. podatnik nie został ujęty w katalogu zawartym w art. 17 ust. 1c ustawy o CIT (chodzi np. o spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe),

  5. dochód przeznaczony na cele statutowe nie pochodzi ze źródeł wskazanych w art. 17 ust. 1a ustawy o CIT.

Więcej na ten temat >>

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Tagi: cit 8

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38926 )
Array ( [docId] => 38926 )