Od czego zależy sukces wniosku o grant

Data: 10-03-2016 r.

Jednym z istotnych elementów wniosku o dofinansowanie jest prezentacja organizacji pozarządowej jako instytucji zdolnej do przeprowadzenia projektu według zaplanowanego harmonogramu oraz w ramach zdefiniowanego budżetu. Innymi słowy, sukces wniosku zależy od potencjału organizacji do realizacji danego projektu.

Organizacja pozarządowa prezentująca projekt musi pokazać, że jest on zgodny z jej charakterem i doświadczeniem. Szczególnie ważne jest, aby projekt był „bezpieczny” w realizacji, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym.

 

Potencjał organizacji

Instytucje oceniające wniosek muszą zyskać pewność, że dana organizacja jest w stanie wywiązać się z obowiązków, jakie nakłada na nie umowa o dofinansowanie. Organizacja powinna zaprezentować swoje doświadczenie w obszarze, którego dotyczy projekt. W związku z tym, przygotowując opis potencjału organizacji, należy opisać następujące elementy:

  • zasoby ludzkie,
  • zasoby finansowe i materiałowe organizacji,
  • doświadczenie w realizacji podobnych projektów,
  • partnerstwo z innymi instytucjami.

Osoby odpowiedzialne za realizację

W konstrukcji wniosku o dofinansowanie kluczowa jest kwestia odpowiednich kadr do realizacji projektu. Chociaż instytucje wdrażające programy unijne starają się ograniczać liczbę osób zaangażowanych w realizację projektu, warto pamiętać, że im bardziej zróżnicowane, doświadczone i wyspecjalizowane są zasoby kadrowe w danej organizacji, tym bardziej wzrasta możliwość otrzymania dofinansowania. Chodzi tutaj szczególnie o kadrę specjalistów w dyspozycji NGO, a nie o kadrę zarządzającą projektem. Bezpośredni dostęp do wysokiej klasy specjalistów pracujących bądź współpracujących z organizacją to ogromny atut.

Źródło:

www.efs.gov.pl

Marek Dominik Peda, koordynator projektów międzynarodowych w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38720 )
Array ( [docId] => 38720 )

Array ( [docId] => 38720 )