Korzystasz z grantów unijnych, zwróć uwagę na weryfikację wydatków rozliczanych metodą uproszczoną

Data: 04-04-2016 r.

Organizacje pozarządowe korzystające z dofinansowania ze środków unijnych mogą stosować uproszczone metody rozliczania wydatków. Należą do nich stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe oraz stawki ryczałtowe.

Weryfikacja wydatków zadeklarowanych według uproszczonych metod dokonywana jest na podstawie faktycznego postępu realizacji projektu i osiągniętych wskaźników. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku stawek jednostkowych weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane, a określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki produktu lub rezultatu – osiągnięte. Natomiast w przypadku kwot ryczałtowych weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie, a wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte. Z kolei w przypadku stawek ryczałtowych weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy beneficjent prawidłowo zastosował określoną wysokość stawki ryczałtowej wynikającą z umowy o dofinansowanie oraz czy prawidłowo wykazał kwotę wydatków będących podstawą wyliczenia stawek ryczałtowych.

 

Weryfikacji podlega zgodność dostarczonych produktów lub zrealizowanych usług/działań z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku niezrealizowania wskaźników produktu lub rezultatu określonych w umowie, płatności powinny ulec odpowiedniemu obniżeniu.

Marek Peda, koordynator projektów w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38831 )
Array ( [docId] => 38831 )