Usługi wspierające osoby niepełnosprawne będzie można finansować z PFRON

Data: 15-12-2015 r.

W dniu 18 listopada 2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra pracy w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Zmiany dotyczą głównie możliwości finansowania z PFRON usług asystencji osobistej.

Fundacjom oraz organizacjom pozarządowym mogą być zlecane do realizacji ze środków PFRON zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Od 18 listopada br. możliwość taka dotyczy:

  • zakupu, szkolenia i utrzymania psów asystujących w trakcie szkolenia (poprzednio dotyczyło to psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową),

  • utrzymania psów asystujących – nowe zadanie.

Zmiana jest rezultatem zgłaszania od kilku lat przez środowiska osób niepełnosprawnych, szczególnie osób niewidomych, postulatów dotyczących dofinansowania z PFRON kosztów utrzymania psów asystujących. Wymagają one m.in. odpowiednio dobranej karmy oraz stałej opieki weterynaryjnej. Organizacje będą mogły otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadań polegających na zakupie, szkoleniu i utrzymaniu wszystkich rodzajów psów asystujących w trakcie ich szkolenia. Ponadto do zadań zlecanych organizacjom w wymienionym zakresie dołączono też świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług tzw. asystencji osobistej.

Osoby niepełnosprawne często potrzebują różnego rodzaju usług wspierających. Usługi te są bardzo istotne, ponieważ dają osobom niepełnosprawnym możliwość niezależnego funkcjonowania, bez konieczności angażowania członków rodziny. Znoszą również barierę w podejmowaniu aktywności nie tylko przez same osoby niepełnosprawne, ale też ich opiekunów. Wprowadzana zmiana umożliwi więc organizacjom otrzymanie dofinansowania z PFRON świadczenia takich usług.

Sławomir Liżewski, prawnik, doradca organizacji pozarządowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38245 )
Array ( [docId] => 38245 )