Poznaj obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Data: 31-08-2018 r.

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu weszła w życie 13 lipca 2018 r. Dotychczasowe przepisy w tym zakresie różnicowały pod względem obowiązków fundacje i stowarzyszenia. Teraz ich sytuacja prawna będzie taka sama. Dowiedz się, w jaki sposób fundacje i stowarzyszenia powinny dostosować się do nowych regulacji.

Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) zastępuje dotychczasowy akt pod tą samą nazwą, obowiązujący od 16 listopada 2000 r. Celem nowych regulacji jest dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy 2015/849 oraz znowelizowanych wymogów wynikających ze znowelizowanych zaleceń Financial Action Task Force. Ustawa wprowadza zmieniony katalog instytucji obowiązanych, tzn. zobowiązanych do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Należą do nich m.in. fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną.

 

Dotychczasowe przepisy różnicowały pod względem obowiązków fundacje i stowarzyszenia. Jako „instytucje zobowiązane” (czyli te, które muszą stosować szczególne procedury przewidziane ustawą) wymienione były wszystkie fundacje, ale nie wszystkie stowarzyszenia. Jeżeli chodzi o stowarzyszenia, to zobowiązanymi były tylko te, które przyjmowały płatności w gotówce o wartości równej lub większej niż 15.000 euro. Dotyczyło to również sytuacji, gdy do przyjęcia gotówki w takiej wysokości doszło w drodze więcej niż jednej operacji.

Nowa ustawa zrównuje pod względem obowiązków fundacje i stowarzyszenia. I jedne, i drugie stają się podmiotami zobowiązanymi, w takim zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro (czyli około 43.000 złotych). Chodzi o pojedynczą operację lub kilka operacji „które wydają się ze sobą powiązane”.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40965 )
Array ( [docId] => 40965 )