Co kontroluje PIP, ZUS i urząd skarbowy przy umowach zlecenia

Autor: Elżbieta Młynarska-Wełpa
Data: 28-08-2018 r.

W przypadku braku spisania ustalonych zasad współpracy w ramach umowy zlecenia treść praw i obowiązków stron można wykazać, przykładowo, dowodem z przesłuchania stron czy zeznaniami świadków (np. w razie sporu ze zleceniodawcą). Co prawda umowa zlecenia nie musi dla swej ważności mieć formy pisemnej, ale do celów dowodowych przyjmuje się wyłącznie formę papierową, która pozwala unikać nieporozumień między stronami.

Ustawodawca definiując przyjmującego zlecenia lub świadczącego usługi odwołuje się nie tylko do osób nie wykonujących działalności gospodarczej więc także te umowy zawierane pomiędzy „firmą” – i – „firmą” wymagają szczególnej uwagi i odpowiednich zapisów, co wcześniej nigdzie nie było uregulowane.

 

PIP kontroluje

ZUS kontroluje

Urząd skarbowy kontroluje

Czy występuje element podporządkowania zleceniobiorcy podmiotowi zatrudniającemu

Czy zleceniodawca dokonuje właściwych rozstrzygnięć w zakresie obowiązku podlegania zleceniobiorcy pod ubezpieczenia zusowskie (np. w razie zbiegu tytułów ubezpieczeń)

Czy zleceniodawca jako płatnik podatku w prawidłowej wysokości odprowadza miesięczne zaliczki podatkowe

Czy praca zleceniobiorcy wykonywana jest pod kierownictwem zleceniodawcy

Czy zleceniodawca jako płatnik składek dokonuje terminowego zgłaszania zleceniobiorców do ubezpieczeń zusowskich (np. na druku ZUS ZUA)

Czy w razie stosowania autorskich (50-procentowych) kosztów uzyskania przychodu, okoliczności wykonywania prac w ramach zlecenia w istocie uzasadniają naliczanie takich kosztów

Czy zleceniobiorca ma prawo do świadczeń / przywilejów charakterystycznych dla pracowników (chodzi tu np. o odprawy, urlop i inne płatne zwolnienia od pracy)

Czy składki naliczane od należności wypłacanych w ramach umowy zlecenia odprowadzane są terminowe i w prawidłowej wysokości

Czy zleceniodawca prawidłowo i terminowo sporządza informacje / deklaracje podatkowe takiej jak np. PIT-4R czy PIT-11

Jaki jest charakter świadczonej przez zleceniobiorcę pracy, zwracając szczególnie uwagę czy praca jest wykonywana osobiście i w sposób ciągły, powtarzający się

Czy zleceniodawca właściwie sporządza deklarację rozliczeniową ZUS DRA i miesięczne raporty ubezpieczeniowe za zleceniobiorców

 
Elżbieta Młynarska-Wełpa szkoleniowiec, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40950 )
Array ( [docId] => 40950 )