Szkolenie bhp w czasie urlopu? Pracownik jest na urlopie, a pracodawca organizuje szkolenie bhp dla całej firmy

Data: 04-09-2018 r.

Pracodawca organizuje szkolenie bhp dla całego zakładu pracy. Czy może zobowiązać do obecności na takim szkoleniu pracownice, które przebywają na urlopach – macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, wypoczynkowych po urlopie rodzicielskim? Czy jeśli pracownice, które formalnie przebywają na wymienionych urlopach, wyraziłby zgodę na udział w szkoleniu, to byłoby to zgodne z prawem? Kiedy pracodawca powinien przeszkolić pracownika, który w terminie zaplanowanego szkolenia jest nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych?

W okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, wypoczynkowego pracodawca nie może polecić pracownikowi wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu bhp.

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Zarówno szkolenie wstępne, jak i okresowe odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Kto musi przechodzić szkolenie okresowe?

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bhp oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe odbywają:

 1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

 4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

 5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1–4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W aktach odpis zaświadczenia

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia przechowuje się w aktach osobowych.

Szkolenia bhp tylko w czasie pracy

Szkolenia z zakresu bhp są organizowane w czasie pracy. Pracodawca nie może więc polecić pracownikowi wzięcia udziału w szkoleniu okresowym bhp w czasie urlopu lub w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Takie działanie naruszałoby obowiązujące przepisy – niezależnie od tego, czy pracownik wyraziłby zgodę na udział w szkoleniu. Jeżeli w terminie zaplanowanego szkolenia pracownik jest nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, pracodawca powinien przeszkolić pracownika niezwłocznie po powrocie do pracy.

Katarzyna Pietruszyńska, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40957 )
Array ( [docId] => 40957 )


Array ( [docId] => 40957 )