Szkolenie bhp w czasie urlopu? Pracownik jest na urlopie, a pracodawca organizuje szkolenie bhp dla całej firmy

Data: 04-09-2018 r.

Pracodawca organizuje szkolenie bhp dla całego zakładu pracy. Czy może zobowiązać do obecności na takim szkoleniu pracownice, które przebywają na urlopach – macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, wypoczynkowych po urlopie rodzicielskim? Czy jeśli pracownice, które formalnie przebywają na wymienionych urlopach, wyraziłby zgodę na udział w szkoleniu, to byłoby to zgodne z prawem? Kiedy pracodawca powinien przeszkolić pracownika, który w terminie zaplanowanego szkolenia jest nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych?

W okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, wypoczynkowego pracodawca nie może polecić pracownikowi wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu bhp.

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Zarówno szkolenie wstępne, jak i okresowe odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Kto musi przechodzić szkolenie okresowe?

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bhp oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe odbywają:

  1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

  2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

  3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

  4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

  5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1–4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W aktach odpis zaświadczenia

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia przechowuje się w aktach osobowych.

Szkolenia bhp tylko w czasie pracy

Szkolenia z zakresu bhp są organizowane w czasie pracy. Pracodawca nie może więc polecić pracownikowi wzięcia udziału w szkoleniu okresowym bhp w czasie urlopu lub w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Takie działanie naruszałoby obowiązujące przepisy – niezależnie od tego, czy pracownik wyraziłby zgodę na udział w szkoleniu. Jeżeli w terminie zaplanowanego szkolenia pracownik jest nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, pracodawca powinien przeszkolić pracownika niezwłocznie po powrocie do pracy.

Katarzyna Pietruszyńska, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40957 )
Array ( [docId] => 40957 )