Kwota minimalna nie powoduje naruszenia dyscypliny finansów

Data: 23-03-2018 r.

Brak ustalenia należności z tytułu odsetek, ustalenie ich w niższej wysokości niż wynika to z prawidłowego obliczenia, niepobranie ich lub niedochodzenie, niezgodne z przepisami umorzenie, a także ich zapłata z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań nie będą stanowiły naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w przypadku gdy wysokość tych odsetek nie przekroczy jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania – łącznie w roku budżetowym  - kwoty minimalnej. 

Kwotą minimalną jest kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 5 ust. 7 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

 

4 zasady przy nieterminowym regulowaniu zobowiązań

W przypadku zaistnienia okoliczności nieterminowego regulowania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych w celu uniknięcia postawienia zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych należy:

  • w pierwszej kolejności ustalić zakres odpowiedzialności osób, które przyczyniły się do nieterminowego uregulowania zobowiązań jednostki,
  • po drugie, uzyskać od kontrahenta oświadczenie, iż nie będzie on korzystał z prawa do naliczenia odsetek.

W przypadku braku uzyskania przez jednostkę oświadczenia od kontrahenta i otrzymania obciążenia odsetkami jednostka powinna:

  • uregulować odsetki ze środków  finansowych pracownika (za jego pisemną zgodą), w przypadku gdy ponosi  on winę za nieterminowe uregulowanie zobowiązań jednostki, np. poprzez potrącenie z listy płac,

lub

  • uregulować odsetki ze środków finansowych pracownika za pośrednictwem rachunku bankowego depozytowego jednostki, tj. wpłata przez pracownika na rachunek depozytowy, a następnie zapłata przez jednostkę z tego rachunku.
Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40882 )
Array ( [docId] => 40882 )