Aby poprawnie zaksięgować wpływy z 1% PIT, trzeba poczekać na informacje z urzędu skarbowego

Data: 26-04-2016 r.

Organizacje pożytku publicznego muszą posiadać informacje o kwocie przychodów z 1% PIT. Powinny w swoim zakładowym planie kont stworzyć odrębne konto, na którym będą ujmowane wpływy z tego tytułu. W tym zakresie jednostki będą kierowały się zasadą kasową – jako przychody zarejestrują jedynie te kwoty, które wpłynęły na rachunek bankowy z urzędu skarbowego.

Niektóre jednostki konto ujmowania wpływów z 1% PIT traktują jako jedno z głównych kont przychodów, np. 720. Zdarza się również, że wskazują je jako konto analityczne w ramach konta „Przychody z działalności statutowej”. Z kolei inne traktują je jako konto z grupy „Pozostałych przychodów operacyjnych”. Sposób ujęcia zależy przede wszystkim od tego, czy organizacja spodziewa się, że wpływy z 1% PIT będą znaczącymi kwotami z punktu widzenia jednostki.

 

Ujęcie w planie kont musi zapewnić przejrzystość informacji, które zostaną zaprezentowane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego oraz w sprawozdaniu merytorycznym.

Informacje z urzędów skarbowych

W okresie od maja do lipca urzędy skarbowe zwykle informują OPP o kwocie środków z 1% podatku. Zdarza się jednak, że pieniądze te są otrzymywane w późniejszym terminie albo występują rozbieżności. Dlatego też nie należy ujmować w ewidencji bilansowej należności na podstawie informacji uzyskanej z organu. Można ewentualnie ująć ją w ewidencji pozabilansowej. Księgowania dokonuje się dopiero na podstawie wyciągu bankowego:

  • Wn „Rachunek bankowy” (ogólny lub przeznaczony dla 1%),

  • Ma „Przychody z wpływów z 1%”.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38935 )
Array ( [docId] => 38935 )

Array ( [docId] => 38935 )