Które OPP mają prawo złożyć uproszczone sprawozdanie merytoryczne

Data: 26-04-2016 r.

Sprawozdanie merytoryczne dotyczy zasadniczych aspektów działalności OPP i pozwala zorientować się m.in. w przedmiocie i zakresie finansowym prowadzonej działalności, wysokości przychodów, kosztów i gospodarki finansowej, a także struktury współpracowników. Do 15 lipca 2016 r. OPP muszą opublikować sprawozdanie za 2015 rok na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra pracy. Niektóre jednostki mają prawo sporządzenia uproszczonego sprawozdania merytorycznego.

Uproszczone sprawozdanie może złożyć organizacja, która w roku obrotowym osiągnęła przychód nieprzekraczający 100.000 zł. Ze wzoru uproszczonego sprawozdania wynika, że chodzi tu o przychody z tytułu:

 • działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej i odpłatnej),

 • działalności gospodarczej,

 • pozostałych przychodów (w tym finansowych),

 • dotacji ze źródeł publicznych,

 • darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

 • środków z 1% podatku dochodowego.

 1. dane o organizacji pożytku publicznego;

 2. opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;

 3. ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach;

 4. podstawowe informacje o zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń i członkach oraz wolontariuszach;

 5. informacje o uzyskanym przychodzie z 1% PIT, sposobie wydatkowania tych środków, poniesionych kosztach administracyjnych, działalności zleconej przez organy administracji publicznej, korzystaniu z uprawnień, przeprowadzonych kontrolach.

Sławomir Liżewski, prawnik, doradca organizacji pozarządowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38932 )
Array ( [docId] => 38932 )