Składowanie odpadów w 2013 roku – nowe stawki

Data: 22-02-2013 r.

Zmiany w wysokości opłat za korzystanie ze środowiska są wprowadzane co roku. Z reguły stawki podwyższane są o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku. Dotyczy to także stawek opłat za składowanie odpadów, chociaż w 2012 r. miała tu nastąpić znacząca zmiana.

Zapowiadana od zeszłego roku zmiana miała uprościć system rozliczeń, który obecnie wymaga stosowania stawek odrębnie dla każdego z kodów odpadów. W tym celu cały katalog odpadów podzielono na cztery grupy, a stawki opłat zostały podane od roku 2012 z perspektywą do roku 2015. Miało to na celu nie tylko ułatwić życie rozliczającym się za składowanie odpadów, ale też docelowo – przyczynić się do wprowadzenia i stosowania innych metod zagospodarowania odpadów niż ich składowanie.

Pomysł zakładał też ukrócenie praktyk związanych z przekodowywaniem odpadów i przekazywaniem ich na składowiska pod kodami, dla których obowiązują mniejsze stawki opłat. Jednak ta dość radykalna zmiana w systemie opłat za umieszczenie odpadów na składowisku została odłożona.

Nowe rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów

Ministerstwo środowiska zapowiada wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie stawek za korzystanie ze środowiska w zakresie opłat za składowanie odpadów dopiero w 2014 roku. Dlatego też w 2013 roku za umieszczenie odpadów na składowisku rozliczać będziemy się według dotychczas obowiązujących zasad, ale według nowych stawek obowiązujących na 2013 rok. Stawki te zostały podane w obwieszczeniu ministra środowiska z 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013.

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska

Lp.

Przedmiot opłaty

Górna jednostkowa stawka opłaty

1

2

3

1

Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

371,43 zł/kg

2

Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi

238,14 zł/kg

3

Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi

27,20 zł/dam3

4

Umieszczenie odpadów na składowisku

272,10 zł/Mg

5

Pobór wody podziemnej

4,04 zł/m3

6

Pobór wody powierzchniowej śródlądowej

2,10 zł/m3

7

Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

4,04 zł/m2

8

Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

26,03 zł

Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte są w załączniku nr 2 do obwieszczenia Ministra Środowiska z 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (Mon. Pol. z 2012 r. poz. 766).

Autor: Dorota Rosłoń, specjalista z zakresu ochrony środowiska

Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Jacukowicz


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Nowe wzory sprawozdań dla podmiotów korzystających ze środowiska

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Najczęstsze uwagi dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29736 )
Array ( [docId] => 29736 )