Sklepy spożywcze zapłacą za wytwarzanie odpadów

Data: 24-05-2017 r.

Trwają prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która ma wprowadzić nowe obowiązki na sprzedawców żywności. Jednym z nich będzie konieczność wnoszenia opłaty za wytworzone odpady spożywcze.

Opłata ma być uiszczana za wytworzone odpady, określone jako: „Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia” (kod odpadu: 16 03 80). Wysokość opłaty będzie musiał obliczyć we własnym zakresie sprzedawca i będzie to musiał zrobić pod koniec roku kalendarzowego. Podstawę do obliczenia opłaty stanowi masa odpadów wyrażona w kilogramach, a stawka opłaty wynosi 0,1 zł za 1 kg. Trzeba będzie więc pomnożyć masę odpadów przez jednostkową stawkę przewidzianą za ich wytworzenie.

Wniesienie opłaty to nie jedyny obowiązek. Sprzedawca będzie musiał zawrzeć umowę dotyczącą przekazywania żywności na cele społeczne z organizacją pożytku publicznego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. I to właśnie na rachunek bankowy tej organizacji będzie musiał wnieść wyliczoną opłatę, w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego następnego po roku, którego opłata dotyczy. Jeśli opłata nie przekroczy 100 zł, nie trzeba będzie jej uiszczać.

W ramach rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ust. 1 ustawy o odpadach) trzeba będzie złożyć sprawozdanie o wysokości wniesionej opłaty.

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności kierowany jest przede wszystkim do dużych sklepów o powierzchni handlowej powyżej 250 m2, ponieważ posiadają one potencjał do zwalczania marnowania jedzenia.

Anna Ujda specjalista ds. opracowań i ekspertyz środowiskowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40399 )
Array ( [docId] => 40399 )

Array ( [docId] => 40399 )