Sklepy spożywcze zapłacą za wytwarzanie odpadów

Data: 24-05-2017 r.

Trwają prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która ma wprowadzić nowe obowiązki na sprzedawców żywności. Jednym z nich będzie konieczność wnoszenia opłaty za wytworzone odpady spożywcze.

Opłata ma być uiszczana za wytworzone odpady, określone jako: „Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia” (kod odpadu: 16 03 80). Wysokość opłaty będzie musiał obliczyć we własnym zakresie sprzedawca i będzie to musiał zrobić pod koniec roku kalendarzowego. Podstawę do obliczenia opłaty stanowi masa odpadów wyrażona w kilogramach, a stawka opłaty wynosi 0,1 zł za 1 kg. Trzeba będzie więc pomnożyć masę odpadów przez jednostkową stawkę przewidzianą za ich wytworzenie.

 

Wniesienie opłaty to nie jedyny obowiązek. Sprzedawca będzie musiał zawrzeć umowę dotyczącą przekazywania żywności na cele społeczne z organizacją pożytku publicznego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. I to właśnie na rachunek bankowy tej organizacji będzie musiał wnieść wyliczoną opłatę, w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego następnego po roku, którego opłata dotyczy. Jeśli opłata nie przekroczy 100 zł, nie trzeba będzie jej uiszczać.

W ramach rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ust. 1 ustawy o odpadach) trzeba będzie złożyć sprawozdanie o wysokości wniesionej opłaty.

Jeśli sprzedawca nie zawrze umowy z organizacją pożytku publicznego, grozi mu kara do 5.000 zł. Natomiast jeśli nie uiści wymaganej opłaty albo zapłaci niepełną kwotę lub zrobi to po terminie, grozi mu kara od 500 zł do 10.000 zł.

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności kierowany jest przede wszystkim do dużych sklepów o powierzchni handlowej powyżej 250 m2, ponieważ posiadają one potencjał do zwalczania marnowania jedzenia.

Anna Ujda specjalista ds. opracowań i ekspertyz środowiskowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40399 )
Array ( [docId] => 40399 )

Array ( [docId] => 40399 )