Sklepy spożywcze zapłacą za wytwarzanie odpadów

Data: 24-05-2017 r.

Trwają prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która ma wprowadzić nowe obowiązki na sprzedawców żywności. Jednym z nich będzie konieczność wnoszenia opłaty za wytworzone odpady spożywcze.

Opłata ma być uiszczana za wytworzone odpady, określone jako: „Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia” (kod odpadu: 16 03 80). Wysokość opłaty będzie musiał obliczyć we własnym zakresie sprzedawca i będzie to musiał zrobić pod koniec roku kalendarzowego. Podstawę do obliczenia opłaty stanowi masa odpadów wyrażona w kilogramach, a stawka opłaty wynosi 0,1 zł za 1 kg. Trzeba będzie więc pomnożyć masę odpadów przez jednostkową stawkę przewidzianą za ich wytworzenie.

Wniesienie opłaty to nie jedyny obowiązek. Sprzedawca będzie musiał zawrzeć umowę dotyczącą przekazywania żywności na cele społeczne z organizacją pożytku publicznego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. I to właśnie na rachunek bankowy tej organizacji będzie musiał wnieść wyliczoną opłatę, w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego następnego po roku, którego opłata dotyczy. Jeśli opłata nie przekroczy 100 zł, nie trzeba będzie jej uiszczać.

W ramach rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ust. 1 ustawy o odpadach) trzeba będzie złożyć sprawozdanie o wysokości wniesionej opłaty.

Jeśli sprzedawca nie zawrze umowy z organizacją pożytku publicznego, grozi mu kara do 5.000 zł. Natomiast jeśli nie uiści wymaganej opłaty albo zapłaci niepełną kwotę lub zrobi to po terminie, grozi mu kara od 500 zł do 10.000 zł.

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności kierowany jest przede wszystkim do dużych sklepów o powierzchni handlowej powyżej 250 m2, ponieważ posiadają one potencjał do zwalczania marnowania jedzenia.

Anna Ujda specjalista ds. opracowań i ekspertyz środowiskowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40399 )
Array ( [docId] => 40399 )