Absolwent w zgodzie z naturą

Kategoria: Ochrona przyrody
Data: 02-05-2013 r.

Teraz trzeba kształcić menedżerów, którzy potrafią prowadzić biznes w zgodzie z naturą. Nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów tworzących nowe wartości ekonomiczne, społeczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy stara się realizować Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

OZE i ochrona wód

W ofercie edukacyjnej Wydziału Ekologii WSEiZ szczególną popularnością cieszy się obecnie specjalność Odnawialne Źródła Energii, realizowana w ramach studiów I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, obejmująca kształcenie poszukiwanych na rynku pracy specjalistów z zakresu uwarunkowań technicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznych i prawnych działalności w zakresie wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii - biopaliw, energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej itp.

Kolejną poszukiwaną grupą fachowców kształconych na studiach I stopnia kierunku Ochrona Środowiska Wydziału Ekologii WSEiZ są absolwenci specjalności Ochrona Wód i Zagospodarowanie Odpadów, mający profesjonalne przygotowane w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej oraz utylizacji, unieszkodliwiania i technicznego użytkowania odpadów a także oddziaływania obiektów gospodarki wodnej i odpadowej na środowisko.

Integracja i dalsze poszerzenie wiedzy i umiejętności inżynierskich z obu ww. specjalności dokonuje się na poziomie studiów II stopnia w ramach specjalności Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, pozwalając na uzyskanie wysokospecjalistycznych kwalifikacji z zakresu projektowania i planowania systemów służących zintegrowanemu wykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii w powiązaniu z umiejętnością programowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami i wykorzystania surowców odpadowych.

Wynikiem bieżącego, elastycznego reagowania Uczelni na zainteresowania kandydatów i potrzeby rynku pracy i jest specjalność Ochrona Biosfery i Program Natura 2000 wprowadzona do oferty edukacyjnej studiów I stopnia kierunku Ochrona Środowiska w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu czynnej ochrony biosfery, mających kompetencje w zakresie: inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej, opracowywania ekspertyz przyrodniczych oraz raportów oddziaływania na środowisko, planowania i zarządzania obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody, prowadzenia monitoringu środowiska, programowania działań z zakresu kształtowania krajobrazu, a także zagospodarowania obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.

Spece od systemów zarządzania środowiskiem

Harmonijny ekorozwój wymaga m.in. opracowywania programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin, wdrażania w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego, dokonywania oceny ekonomicznej efektywności oraz poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronie środowiska. I takich też fachowców, przygotowanych do ww. zadań Wydział Ekologii WSEiZ kształci na specjalności Zarządzanie Ochroną Środowiska na studiach I i II stopnia.

Rynek poszukuje też fachowców, którzy umieją właściwe prognozować, identyfikować i eliminować środowiskowe zagrożenia zdrowia powodowane przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne czy psychospołeczne. Specjaliści o właśnie takich kompetencjach kształceni są w ramach specjalności Zdrowie i Środowisko, dostępnej jako studia II stopnia dla absolwentów studiów I stopnia kierunku Zdrowie Publiczne i innych kierunków medycznych.

Jan Borski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24498 )
Array ( [docId] => 24498 )