Wystarczy anonimowa skarga i firma musi wykonać przegląd ekologiczny

Kategoria: Ochrona przyrody
Data: 30-04-2013 r.

Organizacja ekologiczna, a nawet prywatna osoba, która podejrzewa, że działalność jakiegoś przedsiębiorstwa negatywnie wpływa na środowisko, może zawiadomić o tym organy ochrony środowiska. Urząd może wtedy nakazać firmie wykonanie szczegółowego opracowania określającego, czy przestrzegane są zasady i przepisy ochrony środowiska. Jego koszt to 30 tys. zł.

Posądzana o negatywny wpływ na środowisko firma musi dokonać tego przeglądu nawet wtedy, gdy wyniki wcześniejszych kontroli nie potwierdzały takich oskarżeń. Zgodnie z art. 237 ustawy – Prawo ochrony środowiska dla nakazania przeglądu ekologicznego wymaga się tylko stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko.

To sformułowanie jest bardzo ogólne i pozostawia urzędnikowi dużą uznaniowość. Jeśli więc stwierdzi on taką „możliwość”, firma w drodze decyzji organu ochrony środowiska zostanie zobligowana do wykonania i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

Ustawa nie wymaga, by jakiekolwiek protokoły czy inne dokumenty stwierdzały zagrożenie dla środowiska. Wystarczy, że wskazują na to skargi złożone przez mieszkańców. To przegląd ekologiczny ma definitywnie rozstrzygać, czy takie negatywne oddziaływanie występuje. Tak było w przypadku firmy opisanej poniżej.

 

Przykład:

Właściciel przedsiębiorstwa skupu złomu został zobowiązany przez starostę powiatu do przedłożenia przeglądu ekologicznego. Decyzja została potwierdzona przez samorządowe kolegium odwoławcze. Przedsiębiorca powinien to zrobić w ciągu sześciu miesięcy, ale zasłaniał się posiadaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń, również tych środowiskowych.

Problem zaczął się, gdy w pobliżu przedsiębiorstwa, na działkach przekształconych z rolnych na budowlane, powstało osiedle domków jednorodzinnych. Działalność firmy zaczęła być uciążliwa. Pojawiły się oskarżenia o hałas, zanieczyszczanie powietrza spalinami z samochodów, zanieczyszczanie wód, a nawet podtapianie osiedla. Mieszkańcy poprzez swojego przedstawiciela dotarli do władz i organów środowiskowych.

Firmę zaczęły odwiedzać kolejne kontrole. Policja, powiatowi i wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska nie stwierdzili, aby firma w jakikolwiek sposób zagrażała środowisku. Jednak starosta powiatu zobowiązał właściciela firmy do sporządzenia przeglądu ekologicznego.

Przegląd kosztuje ok. 30 tys. zł, co jest poważnym obciążeniem dla właścicieli przedsiębiorstwa. Dlatego przedsiębiorca odwołał się do sądu. Sąd zawyrokował jednak, że decyzja starosty i kolegium była zasadna, ponieważ już sama możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko uzasadnia nałożenie obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego.

Podstawa prawna: Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Tomasz Kaler


Zobacz także:


Tagi: sozologia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Szykuje się kolejna nowelizacja ustawy o odpadach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29742 )
Array ( [docId] => 29742 )