Naruszenie wymogów decyzji środowiskowej- nowe kary

Data: 21-09-2016 r.

Na początku 2017 roku wejdą w życie przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ta wniesie wiele zmian dotyczących procedury ocen oddziaływania na środowisko. Pojawią się m.in. nowe przepisy dotyczące administracyjnych kar pieniężnych. Ustawodawca przewidział kary w wysokości od 500 zł do 1.000.000 zł m.in. za naruszenie warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kary będą nakładane nie tylko za uchybienia powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, ale także za naruszenie warunków decyzji na etapie trwania prac budowlanych oraz w czasie likwidacji przedsięwzięcia.

Ustawodawca wskazał trzy główne grupy uchybień, za które może zostać nałożona kara:

  1. Naruszenie warunków, wymogów oraz obowiązków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  2. Niepodjęcie działań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000.

  3. Naruszenie wymagań i obowiązków dotyczących ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko lub obowiązku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.

Natalia Springer

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39520 )
Array ( [docId] => 39520 )