Planujesz pozbyć się azbestu? Zobacz, jak to zrobić legalnie!

Autor: Dorota Rosłoń
Data: 12-08-2016 r.

Z uwagi na dużą szkodliwość azbestu dla zdrowia, dopuszcza się wykorzystywanie zawierających go wyrobów nie dłużej niż do końca 2032 roku. Wydaje się, że to bardzo dużo czasu… A jednak takie usunięcie zazwyczaj nie jest małym przedsięwzięciem – lepiej nie zostawiać go na ostatnią chwilę!

Choć to właściciel odpowiada za usunięcie azbestu z obiektu, prace wykonać musi uprawniona firma, posiadająca odpowiednie zezwolenie.

Co prawda azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi niebezpieczeństwa. Staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów, które zawierają azbest:

 • łamanie,

 • kruszenie,

 • cięcie i

 • każda inna obróbka.

Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc.

Procedura usunięcia krok po kroku:

 • Etap 1. Wybierz odpowiedniego wykonawcę prac. Wykaz firm działających na obszarze powiatu w sposób zgodny z prawem powinien znajdować się w każdym urzędzie gminy lub starostwie powiatowym.

 • Etap 2. Przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu czy urządzenia budowlanego, wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o tym odpowiedni organ nadzoru budowlanego oraz właściwy okręgowy inspektorat pracy.

 • Etap 3. Jako właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości zgłaszasz prace polegające na zabezpieczeniu bądź usuwaniu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

 • Etap 4. Wynajmujesz firmę do transportu odpadów azbestowych. Może się tym zająć tylko podmiot mający zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. Pojazd je przewożący powinien mieć świadectwo dopuszczenia do przewozu odpadów niebezpiecznych oraz być oznakowany odpowiednimi odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi. Odpady muszą być przewożone w szczelnych opakowaniach z folii polietylenowej o grubości minimum 0,2 mm.

 • Etap 5. Wynajęta firma wywozi odpady na składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielone kwatery na terenie innych składowisk.

 • Etap 6. Wykonawca ma obowiązek po zakończeniu prac złożyć właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to przechowuj przez okres co najmniej pięciu lat.

Rada! Warto sprawdzić, czy w Twojej gminie nie ma specjalnych programów dofinansowania usunięcia azbestu.

Dorota Rosłoń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39364 )
Array ( [docId] => 39364 )

Array ( [docId] => 39364 )