Planujesz pozbyć się azbestu? Zobacz, jak to zrobić legalnie!

Autor: Dorota Rosłoń
Data: 12-08-2016 r.

Z uwagi na dużą szkodliwość azbestu dla zdrowia, dopuszcza się wykorzystywanie zawierających go wyrobów nie dłużej niż do końca 2032 roku. Wydaje się, że to bardzo dużo czasu… A jednak takie usunięcie zazwyczaj nie jest małym przedsięwzięciem – lepiej nie zostawiać go na ostatnią chwilę!

Choć to właściciel odpowiada za usunięcie azbestu z obiektu, prace wykonać musi uprawniona firma, posiadająca odpowiednie zezwolenie.

Co prawda azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi niebezpieczeństwa. Staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów, które zawierają azbest:

  • łamanie,

  • kruszenie,

  • cięcie i

  • każda inna obróbka.

Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc.

Procedura usunięcia krok po kroku:

  • Etap 1. Wybierz odpowiedniego wykonawcę prac. Wykaz firm działających na obszarze powiatu w sposób zgodny z prawem powinien znajdować się w każdym urzędzie gminy lub starostwie powiatowym.

  • Etap 2. Przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu czy urządzenia budowlanego, wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o tym odpowiedni organ nadzoru budowlanego oraz właściwy okręgowy inspektorat pracy.

  • Etap 3. Jako właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości zgłaszasz prace polegające na zabezpieczeniu bądź usuwaniu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

  • Etap 4. Wynajmujesz firmę do transportu odpadów azbestowych. Może się tym zająć tylko podmiot mający zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. Pojazd je przewożący powinien mieć świadectwo dopuszczenia do przewozu odpadów niebezpiecznych oraz być oznakowany odpowiednimi odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi. Odpady muszą być przewożone w szczelnych opakowaniach z folii polietylenowej o grubości minimum 0,2 mm.

  • Etap 5. Wynajęta firma wywozi odpady na składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielone kwatery na terenie innych składowisk.

  • Etap 6. Wykonawca ma obowiązek po zakończeniu prac złożyć właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to przechowuj przez okres co najmniej pięciu lat.

Rada! Warto sprawdzić, czy w Twojej gminie nie ma specjalnych programów dofinansowania usunięcia azbestu.

Dorota Rosłoń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39364 )
Array ( [docId] => 39364 )