Wysokie kary za niezgodne z prawem użytkowanie klimatyzatorów

Data: 24-08-2016 r.

Musimy wiedzieć, z jakimi wymogami wiąże się użytkowanie klimatyzatora w firmie. Szczególnie, że niedawno zmieniły się w tym zakresie przepisy, a za ich nieprzestrzeganie ustawodawca przewidział znaczne kary pieniężne, wymierzane przez WIOŚ lub właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej.

Niedawne zmiany w przepisach dotyczących urządzeń klimatyzacyjnych są szczególnie istotne dla zakładów zajmujących się produkcją lub usługami związanymi ze stosowaniem substancji zubażających warstwę ozonową (HCFC i CFC) lub f-gazów (HFC), a wiec np. serwisantów urządzeń klimatyzacyjnych, bądź przedsiębiorstw zajmujących się czynnikami chłodniczymi. Jednak także użytkownicy takich urządzeń muszą pamiętać o kilku obowiązkach.

 

Aby nie narazić się na kare lepiej uporządkować dokumentację i procedury funkcjonujące z firmie, związane ze stosowaniem czynników chłodniczych.

Certyfikat dla personelu

  • kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, w hermetycznie zamkniętych systemach, które są jako takie oznakowane,

  • odzysk czynnika chłodniczego,

  • instalację, konserwację lub serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych.

Wniosek o wydanie certyfikatu dla personelu należy złożyć w wybranym oddziale terenowym Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Certyfikaty dla przedsiębiorców

Obowiązek uzyskania certyfikatu dotyczy także przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych. Certyfikat wydawany jest bezterminowo. 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu uzyskania certyfikatów, w tym wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego: www.udt.gov.pl.

Karta urządzenia

Karta urządzenia zawiera m.in.:

- dane urządzenia, w tym o ilości i rodzaju substancji chłodniczej w nim zawartej,

- zestawienie wykonywanych czynności serwisowych.

Nowe przepisy wymagają, aby użytkownicy zapewniający serwis i obsługę urządzeń klimatyzacyjnych zadbali o to, żeby wpisy do kart urządzeń były dokonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

  • w którym urządzenie zostało dostarczone na miejsce funkcjonowania lub

  • instalacji urządzenia.

Za niedotrzymanie tych terminów grożą kary w wysokości od 600 zł do 3 tys. zł.

Prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych ma obowiązek wykonywania swoich prac z wykorzystaniem wyposażenia technicznego, uniemożliwiającego przedostawanie się substancji do środowiska.

Szczegółowo wymagania te zostały określone w rozporządzeniu ministra rozwoju z 10 grudnia 2015 r.

Przedsiębiorca ma również obowiązek sprawdzania urządzeń klimatyzacyjnych zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych pod względem wycieków.

Przeprowadzanie takiego sprawdzania urządzeń oraz systemów obejmuje:

Wymagana częstotliwość przeglądów zależy od wagi napełnienia urządzeń czynnikiem.

W przypadku, gdy wykryto i naprawiono nieszczelność urządzenia zawierającego f-gazy, należy w ciągu 1 miesiąca wykonać ponowną kontrolę szczelności. Kara grzywny za niewykonanie tego nakazu wynosi od 4 000 do 10.000 zł.

Natalia Springer

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 39392 )
Array ( [docId] => 39392 )

Array ( [docId] => 39392 )