Możesz zaskarżyć decyzję administracyjną, gdy masz do niej zastrzeżenia

Data: 30-06-2016 r.

Zdarza się, że nie zgadzamy się z wydaną nam przez urząd decyzją administracyjną. Czy jesteśmy w tej sytuacji bezradni? Niekoniecznie!

Procedurę wydawania decyzji administracyjnych reguluje przede wszystkim ustawa z 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a). Określone w niej postępowanie jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że od wydanej w pierwszej instancji decyzji przysługuje nam odwołanie, ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Jeśli chcemy złożyć skargę do sądu administracyjnego na decyzję administracyjną i poddać ją tym samym kontroli, powinniśmy:

 • wcześniej odwołać się od decyzji wydanej w pierwszej instancji do organu administracji publicznej wyższego stopnia (chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy − art. 127 § 2 k.p.a.),

 • w przypadku decyzji wydanej przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze (ewentualnie inny organ, jeśli wynika to z innego przepisu prawa) − złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do tego organu.

Skargę do sądu administracyjnego można bowiem wnieść jedynie w przypadku wyczerpania środków zaskarżenia, jeżeli takowe służą skarżącemu przed organem właściwym w sprawie.

Kamil Stolarski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39169 )
Array ( [docId] => 39169 )

Array ( [docId] => 39169 )