Możesz zaskarżyć decyzję administracyjną, gdy masz do niej zastrzeżenia

Data: 30-06-2016 r.

Zdarza się, że nie zgadzamy się z wydaną nam przez urząd decyzją administracyjną. Czy jesteśmy w tej sytuacji bezradni? Niekoniecznie!

Procedurę wydawania decyzji administracyjnych reguluje przede wszystkim ustawa z 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a). Określone w niej postępowanie jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że od wydanej w pierwszej instancji decyzji przysługuje nam odwołanie, ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jeśli chcemy złożyć skargę do sądu administracyjnego na decyzję administracyjną i poddać ją tym samym kontroli, powinniśmy:

  • wcześniej odwołać się od decyzji wydanej w pierwszej instancji do organu administracji publicznej wyższego stopnia (chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy − art. 127 § 2 k.p.a.),

  • w przypadku decyzji wydanej przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze (ewentualnie inny organ, jeśli wynika to z innego przepisu prawa) − złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do tego organu.

Skargę do sądu administracyjnego można bowiem wnieść jedynie w przypadku wyczerpania środków zaskarżenia, jeżeli takowe służą skarżącemu przed organem właściwym w sprawie.

Kamil Stolarski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39169 )
Array ( [docId] => 39169 )