Dofinansowanie na działania energooszczędne

Data: 14-05-2013 r.

Ochrona środowiska wymaga nie tylko zwiększenia produkcji z odnawialnych źródeł energii, ale i ekoinwestycji poprawiających efektywność energetyczną. Małym przedsiębiorcom trudno jednak podejmować takie działania bez dofinansowania – w formie ekodotacji czy ekokredytów.

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy oraz samorządy mogą pozyskać środki na przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną w formie energopożyczki.

 

Łączny koszt uzyskania takiej pożyczki, w wysokości do 300 tys. zł, nie przekracza 6 proc. w skali roku. Co istotne, wkład własny może wynosić tylko 10 proc. kwoty pożyczki, a czas spłaty kredytu – to sześć lat.

Przedsięwzięcia energooszczędne

Pieniądze z energopożyczki mogą być przeznaczone na realizację bardzo wielu przedsięwzięć. Dla przykładu na inwestycje, mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej. Albo takie, których przedmiotem jest zwiększenie udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej.

A nawet na nabycie efektywnych energetycznie budynków lub ich części, albo przebudowę – czy tylko remont – użytkowanych budynków, w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Czy też na wykonanie audytów energetycznych; na nabycie bądź wymianę urządzeń, instalacji lub pojazdów na charakteryzujące się niewielkim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.

Jak uzyskać dofinansowanie

O pożyczkę w celu sfinansowania przedsięwzięć przeznaczonych na efektywne wykorzystanie energii mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 80/2008 z 6 sierpnia 2008 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem.

Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą takie, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, w tym także przedsiębiorstwa jednostek samorządu terytorialnego, jeśli zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro.

By uzyskać dofinansowanie należy złożyć stosowny wniosek (z załącznikami) w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu – bezpośrednio lub drogą elektroniczną. Departamentem właściwym do rozpoznania wniosku w ARP S.A. jest Departament Pożyczek i Poręczeń.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z energopożyczki mogą liczyć na bezpłatną pomoc doradców w przygotowaniu dokumentów oraz szybkie rozpatrzenie i realizację wniosków.

Czy firma może być „eko” i dobrze zarabiać?

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24519 )
Array ( [docId] => 24519 )