Dotacje dla samorządu na ekologiczne oświetlenie

Data: 09-07-2013 r.

Gmina ma możliwość otrzymania ekopożyczki, dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w części też umarzanej) i specjalnego kredytu z BOŚ, na wymianę oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne. Spłata jest możliwa dzięki oszczędnościom, jakie przynoszą nowoczesne ekourządzenia.

W sporządzonej przed kilku laty analizie Ministerstwa Gospodarki (MG) oszacowano, że w skali całego kraju ok. 75 proc. punktów świetlnych stanowi własność przedsiębiorstw energetycznych, a pozostałych 25 proc. należy do gmin. I to jest problem, którego nie rozwiązują regulacje prawa energetycznego. Resort przyznał, że gminy, które chciałyby przeprowadzać kompleksowe modernizacje oświetlenia, mające na celu natychmiastową poprawę jakości oświetlenia, i uzyskać (po okresie spłaty inwestycji) znaczące oszczędności w wydatkach na cele oświetleniowe, spotykają się z barierami, wynikającymi z niejasności przepisów. Często, z obawy przed konsekwencjami, odstępuje się od modernizacji, poszukując oszczędności np. w wyłączeniach oświetlenia po godzinie 23.00 lub wyłączając co drugą oprawę.

Ekologia w oświetleniu przegrywa z prawem

MG wskazywało też, że możliwości rozwiązania tego problemu nie przybliżyło stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Rada stwierdziła, że gdy instalacja oświetleniowa stanowi własność zakładu energetycznego, gmina nie jest w żaden sposób uprawniona do ponoszenia nakładów na modernizację punktów świetlnych, niebędących jej własnością. Wydatki inwestycyjne gmin na ten cel z racji swej istoty powodowałyby nie tylko udoskonalenie, ale i jednocześnie zwiększenie wartości obcego majątku.

 
Jest też jeszcze inny skutek podziału własności. Z prawa energetycznego płynie zasada, że oświetlenie ulic, dróg jest obowiązkiem gmin i na nich ciążą koszty jego utrzymania. Tymczasem niemała część infrastruktury oświetleniowej do nich nie należy, lecz do przedsiębiorstw energetycznych.


Ekologiczne
oświetlenie przyszłości


W gminach znane są trzy podstawowe systemy organizacji oświetlenia ulicznego.
System biernej gminy (najpowszechniejszy) – właścicielem i konserwatorem punktów świetlnych jest zakład energetyczny, który obciąża gminę kosztami energii elektrycznej według zużycia; dodatkowo płaci ona za konserwację punktów świetlnych, niestanowiących jej własności.

Czy firma może być „eko” i dobrze zarabiać?

System aktywnej gminy – samorząd gminy przejmuje majątek oświetleniowy, gmina płaci firmie energetycznej za prąd zużywany przez oświetlenie uliczne, konserwację prowadzi podmiot wyłoniony w przetargu, może też to robić dostawca energii (po cenie rynkowej).


System zewnętrzny (rzadki) – niezależny podmiot utworzony przez gminę i przedsiębiorstwo energetyczne przejmuje całość majątku oświetleniowego, rozlicza się za energię elektryczną z firmą i gminą. W praktyce najczęściej są systemy mieszane.

Metropolie inwestują


Oświetlenie odpowiada za 50 proc. zużycia energii w europejskich miastach. Dlatego coraz częściej opracowuje się zrównoważone strategie dotyczące oświetlenia miejskiego, które integrowane są z polityką rozwoju miast i wdrażane w ścisłej współpracy z projektantami oświetlenia, architektami i urbanistami. Możliwość wykorzystania oświetlenia półprzewodnikowego, w ponad 90 milionach tradycyjnych lamp ulicznych w Europie, a także szybki rozwój technologii oświetlenia półprzewodnikowego, skłoniły wiele europejskich miast do podjęcia pilotażowych działań, mających na celu zapoznanie się z tą technologią i jej zaletami, a także zrozumienie jej ewentualnych wad. Niektóre państwa członkowskie finansują projekty pilotażowe lub inne działania o innowacyjnym charakterze, związane z oświetleniem półprzewodnikowym.W innych przypadkach tworzone są partnerstwa publiczno-prywatne, które mają być odpowiedzialne za oświetlenie przestrzeni publicznych przez okres 20 – 30 lat.

Przeczytaj więcej o odnawialnych źródłach energii


Wyłoniony w przetargu wykonawca najpierw pokrywa koszty całej inwestycji, a gmina spłaca należność dzięki pieniądzom zaoszczędzonym po modernizacji. Obecnie, np. w Warszawie kończy się etap wewnętrznych analiz, dotyczących kompleksowej modernizacji części oświetlenia na energooszczędne, z udziałem partnera prywatnego. Jak wyjaśnia Magdalena Radziewicz-Kasak, inwestor za swoje środki wymieni wybrane lampy, a zwrot z zainwestowanych środków otrzyma z osiągniętych oszczędności.

ekologia, władze samorządowe, oszczędność energii

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24566 )
Array ( [docId] => 24566 )