Dotacje dla samorządu na ekologiczne oświetlenie

Data: 09-07-2013 r.

Gmina ma możliwość otrzymania ekopożyczki, dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w części też umarzanej) i specjalnego kredytu z BOŚ, na wymianę oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne. Spłata jest możliwa dzięki oszczędnościom, jakie przynoszą nowoczesne ekourządzenia.

W sporządzonej przed kilku laty analizie Ministerstwa Gospodarki (MG) oszacowano, że w skali całego kraju ok. 75 proc. punktów świetlnych stanowi własność przedsiębiorstw energetycznych, a pozostałych 25 proc. należy do gmin. I to jest problem, którego nie rozwiązują regulacje prawa energetycznego. Resort przyznał, że gminy, które chciałyby przeprowadzać kompleksowe modernizacje oświetlenia, mające na celu natychmiastową poprawę jakości oświetlenia, i uzyskać (po okresie spłaty inwestycji) znaczące oszczędności w wydatkach na cele oświetleniowe, spotykają się z barierami, wynikającymi z niejasności przepisów. Często, z obawy przed konsekwencjami, odstępuje się od modernizacji, poszukując oszczędności np. w wyłączeniach oświetlenia po godzinie 23.00 lub wyłączając co drugą oprawę.

Ekologia w oświetleniu przegrywa z prawem

MG wskazywało też, że możliwości rozwiązania tego problemu nie przybliżyło stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Rada stwierdziła, że gdy instalacja oświetleniowa stanowi własność zakładu energetycznego, gmina nie jest w żaden sposób uprawniona do ponoszenia nakładów na modernizację punktów świetlnych, niebędących jej własnością. Wydatki inwestycyjne gmin na ten cel z racji swej istoty powodowałyby nie tylko udoskonalenie, ale i jednocześnie zwiększenie wartości obcego majątku.

 
Jest też jeszcze inny skutek podziału własności. Z prawa energetycznego płynie zasada, że oświetlenie ulic, dróg jest obowiązkiem gmin i na nich ciążą koszty jego utrzymania. Tymczasem niemała część infrastruktury oświetleniowej do nich nie należy, lecz do przedsiębiorstw energetycznych.


Ekologiczne
oświetlenie przyszłości


W gminach znane są trzy podstawowe systemy organizacji oświetlenia ulicznego.
System biernej gminy (najpowszechniejszy) – właścicielem i konserwatorem punktów świetlnych jest zakład energetyczny, który obciąża gminę kosztami energii elektrycznej według zużycia; dodatkowo płaci ona za konserwację punktów świetlnych, niestanowiących jej własności.

Czy firma może być „eko” i dobrze zarabiać?

System aktywnej gminy – samorząd gminy przejmuje majątek oświetleniowy, gmina płaci firmie energetycznej za prąd zużywany przez oświetlenie uliczne, konserwację prowadzi podmiot wyłoniony w przetargu, może też to robić dostawca energii (po cenie rynkowej).


System zewnętrzny (rzadki) – niezależny podmiot utworzony przez gminę i przedsiębiorstwo energetyczne przejmuje całość majątku oświetleniowego, rozlicza się za energię elektryczną z firmą i gminą. W praktyce najczęściej są systemy mieszane.

Metropolie inwestują


Oświetlenie odpowiada za 50 proc. zużycia energii w europejskich miastach. Dlatego coraz częściej opracowuje się zrównoważone strategie dotyczące oświetlenia miejskiego, które integrowane są z polityką rozwoju miast i wdrażane w ścisłej współpracy z projektantami oświetlenia, architektami i urbanistami. Możliwość wykorzystania oświetlenia półprzewodnikowego, w ponad 90 milionach tradycyjnych lamp ulicznych w Europie, a także szybki rozwój technologii oświetlenia półprzewodnikowego, skłoniły wiele europejskich miast do podjęcia pilotażowych działań, mających na celu zapoznanie się z tą technologią i jej zaletami, a także zrozumienie jej ewentualnych wad. Niektóre państwa członkowskie finansują projekty pilotażowe lub inne działania o innowacyjnym charakterze, związane z oświetleniem półprzewodnikowym.W innych przypadkach tworzone są partnerstwa publiczno-prywatne, które mają być odpowiedzialne za oświetlenie przestrzeni publicznych przez okres 20 – 30 lat.

Przeczytaj więcej o odnawialnych źródłach energii


Wyłoniony w przetargu wykonawca najpierw pokrywa koszty całej inwestycji, a gmina spłaca należność dzięki pieniądzom zaoszczędzonym po modernizacji. Obecnie, np. w Warszawie kończy się etap wewnętrznych analiz, dotyczących kompleksowej modernizacji części oświetlenia na energooszczędne, z udziałem partnera prywatnego. Jak wyjaśnia Magdalena Radziewicz-Kasak, inwestor za swoje środki wymieni wybrane lampy, a zwrot z zainwestowanych środków otrzyma z osiągniętych oszczędności.

ekologia, władze samorządowe, oszczędność energii

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24566 )
Array ( [docId] => 24566 )

Array ( [docId] => 24566 )