Inwestycje w ekologię z finansowym wsparciem

Data: 18-06-2013 r.

Nowe pożyczki, na wspieranie działań służących ekologii w zakresie innowacji dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców – startują od 18 czerwca. Można uzyskać od 200 tys. do 2 mln zł, nawet na 8 lat. Przez cały okres preferencyjne oprocentowanie pożyczki wynosi 6,5 proc. rocznie.

W przypadku, gdy inwestycja kapitałowa w mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę dokonywana jest przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital w transzach, pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia również jest wypłacana w transzach, w wysokości proporcjonalnej do transz wnoszonych przez inwestora kapitałowego.

 

Właśnie weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz.U. z 17 czerwca 2013 r., poz. 691). Został w nim dodany m.in. rozdział 4a – Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania mikroprzedsiębiorcom lub małym przedsiębiorcom pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcia ze środków funduszu pożyczkowego w ramach osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Wsparcie nawet dla rozpoczynających działalność

Agencja ze środków funduszu pożyczkowego może udzielić mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy będącemu spółką kapitałową, z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia z przeznaczeniem na:

 • uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
 • wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi.

Warunki skorzystania z dofinansowania

Pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, który przedstawi umowę inwestycyjną, zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której zobowiązał się on do dokonania inwestycji kapitałowej w pożyczkobiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami. Przedsiębiorca składa ponadto oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z takim podmiotem.

Dowiedz się więcej o odnawialnych źródłach energii

Pożyczkobiorca powinien też przedstawić biznesplan przedsiębiorstwa, oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia. A także zobowiąże się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji oraz zapewni wkład własny w finansowanie inwestycji, w wysokości co najmniej 25 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych pożyczkobiorcy albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych.

Pożyczka z odroczoną spłatą

Minimalna kwota pożyczki wynosi 200 000 zł, a maksymalna 2 mln zł.

Pożyczka jest udzielana na okres, w którym zgodnie z biznesplanem mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca osiągnie przychody, pozwalające na spłatę kapitału pożyczki, przy czym pożyczka jest udzielana na okres nie dłuższy niż 8 lat (6 lat – gdy pożyczka jest przeznaczana na wzrost i poszerzenie działalności).

Przy spłacie pożyczki stosuje się następujące okresy karencji w zakresie spłaty:

 1. kapitału i odsetek – od dnia udzielenia pożyczki do określonego w biznesplanie dnia rozpoczęcia sprzedaży produktów lub usług, jednak nie dłużej niż przez 2 lata od dnia udzielenia pożyczki;
 2. kapitału – od dnia rozpoczęcia sprzedaży produktów lub usług do określonego w biznesplanie dnia osiągnięcia przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę przychodów pozwalających na obsługę zobowiązań z tytułu pożyczki, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia rozpoczęcia sprzedaży.

Preferencyjne oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 6,5 proc. w stosunku rocznym.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24529 )
Array ( [docId] => 24529 )

Array ( [docId] => 24529 )