Kasa fiskalna w gabinecie nie zawsze obowiązkowa - najnowsza interpretacja ministra finansów

Kategoria: Finanse
Data: 05-01-2016 r.

Podmioty prowadzące działalność w innej formie niż indywidualna lub grupowa praktyka lekarza i lekarza dentysty, nieprzekraczające obrotu 20.000 zł ze sprzedaży usług w danym roku podatkowym, mogą zrezygnować z prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej.

W interpretacji zmieniającej wydanej w październiku 2015 r. (nr PT8.8101.354.2015TKE) minister finansów stwierdził, że interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest nieprawidłowa w zakresie uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy, dlatego też dokonał jej zmiany z urzędu. Minister wyjaśnił, że „obowiązek ewidencji usług w zakresie opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych na podstawie § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. dotyczy tylko podmiotów wskazanych w tym przepisie, tj. lekarzy i lekarzy dentystów”, a zatem dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach „błędnie zaznaczył, że nie ma znaczenia forma organizacyjna prowadzonej przez podatnika działalności w ww. zakresie (…) ani okoliczność czy podatnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna sam posiada kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, czy podmiot jedynie zatrudnia pracowników posiadających takie uprawnienia i oni takie czynności wykonują”.

Jednoznaczne stanowisko ministra finansów w tej kwestii otwiera drogę niektórym podmiotom leczniczym do rezygnacji z prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej.

Będą do nich należeć jednostki, które:

  • prowadzą działalność leczniczą w formie innej niż opisana w art. 18 ustawy o działalności leczniczej, czyli innej niż indywidualna lub grupowa praktyka lekarza i lekarza dentysty,
  • obrót ze sprzedaży usług w roku podatkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych nie przekracza 20.000 zł (bez podatku VAT).

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, czynny podatnik VAT powinien zwrócić ulgę w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

  • miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające zwrot, jeżeli rozlicza się w okresach miesięcznych,
  • kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające zwrot, jeżeli rozlicza się w okresach kwartalnych.

Podatnicy zwolnieni z VAT zwrotu ulgi powinni dokonać nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające zwrot.

Zuzanna Świerc, ekonomista, księgowy, trener zarządzania finansami w podmiotach leczniczych, autorka magazynu „Zarządzanie placówką medyczną” i portalu serwiszoz.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38293 )
Array ( [docId] => 38293 )