Kasa fiskalna w gabinecie nie zawsze obowiązkowa - najnowsza interpretacja ministra finansów

Kategoria: Finanse
Data: 05-01-2016 r.

Podmioty prowadzące działalność w innej formie niż indywidualna lub grupowa praktyka lekarza i lekarza dentysty, nieprzekraczające obrotu 20.000 zł ze sprzedaży usług w danym roku podatkowym, mogą zrezygnować z prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej.

W interpretacji zmieniającej wydanej w październiku 2015 r. (nr PT8.8101.354.2015TKE) minister finansów stwierdził, że interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest nieprawidłowa w zakresie uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy, dlatego też dokonał jej zmiany z urzędu. Minister wyjaśnił, że „obowiązek ewidencji usług w zakresie opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych na podstawie § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. dotyczy tylko podmiotów wskazanych w tym przepisie, tj. lekarzy i lekarzy dentystów”, a zatem dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach „błędnie zaznaczył, że nie ma znaczenia forma organizacyjna prowadzonej przez podatnika działalności w ww. zakresie (…) ani okoliczność czy podatnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna sam posiada kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, czy podmiot jedynie zatrudnia pracowników posiadających takie uprawnienia i oni takie czynności wykonują”.

Jednoznaczne stanowisko ministra finansów w tej kwestii otwiera drogę niektórym podmiotom leczniczym do rezygnacji z prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej.

Będą do nich należeć jednostki, które:

 • prowadzą działalność leczniczą w formie innej niż opisana w art. 18 ustawy o działalności leczniczej, czyli innej niż indywidualna lub grupowa praktyka lekarza i lekarza dentysty,
 • obrót ze sprzedaży usług w roku podatkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych nie przekracza 20.000 zł (bez podatku VAT).

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, czynny podatnik VAT powinien zwrócić ulgę w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

 • miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające zwrot, jeżeli rozlicza się w okresach miesięcznych,
 • kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające zwrot, jeżeli rozlicza się w okresach kwartalnych.

Podatnicy zwolnieni z VAT zwrotu ulgi powinni dokonać nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające zwrot.

Zuzanna Świerc, ekonomista, księgowy, trener zarządzania finansami w podmiotach leczniczych, autorka magazynu „Zarządzanie placówką medyczną” i portalu serwiszoz.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38293 )
Array ( [docId] => 38293 )

Array ( [docId] => 38293 )