Podwyżki dla pielęgniarek – nieprecyzyjne przepisy

Kategoria: Finanse
Data: 29-12-2015 r.

Środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek nie należy włączać do wynagrodzenia zasadniczego za pracę, bo dyrektorzy placówek nie mają pewności co do ciągłości i regularnego charakteru wypłaty tych pieniędzy po 2019 roku.

Zasadniczym zadaniem dyrektorów podmiotów leczniczych jest rozdzielenie dwóch podobnych do sobie procedur w zakresie wprowadzenia podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Z jednej strony rozporządzenie ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń wprowadza podwyżkę 300 zł na okres od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., z drugiej – rozporządzenie ministra zdrowia z 14 października 2015 r. wprowadzające zmiany do uprzednich regulacji dotyczących wdrożenia podwyżek dla pielęgniarek i położnych dodaje do pierwszej kwoty podwyżek 100 zł na okres od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Ustanawia także kwotę 400 zł na dalsze okresy.

 

W tym miejscu uwidacznia się dualizm procedur. Na podstawie przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w przypadku nieosiągnięcia porozumienia ze związkami zawodowymi pracodawca mógł bowiem samodzielnie ustanowić zasady podziału przeznaczonych środków bez z góry określonych zasad.

Z kolei w przypadku rozporządzenia zmieniającego w analogicznej sytuacji pracodawca zobowiązany jest do podziału po równo w przeliczeniu na etat bądź równoważnik etatu. W pierwszym przypadku pracodawca nie był zobligowany do równego podziału. Ustawodawca pozostawił mu pewną dyspozycję w zakresie kształtowania poszczególnych wzrostów wynagrodzeń, gdyż przepisy mówiły jedynie o średnim wzroście. Zatem w praktyce niejednokrotnie mogło dojść do konieczności zastosowania dwóch różnych procedur wdrażania wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

Sposób unormowania tych regulacji w środowisku medycznym może przyczynić się do wielu komplikacji. Przykładem jest błąd wynikający z możliwości zastosowania dwóch różnych sposobów podziału środków. Zastosowanie pierwszej procedury, w której nie uwzględniono równego podziału, w odniesieniu do podziału środków z rozporządzenia z 14 października, będzie skutkowało nałożeniem kary umownej. Konsekwencjami niewłaściwego rozdysponowania środków zostaną w rzeczywistości dotknięte same pielęgniarki lub położne.

Paulina Kutrzebka, dyrektor departamentu Life Science Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp. k., autorka magazynu "Zarządzanie placówką medyczną"

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38261 )
Array ( [docId] => 38261 )