Higiena pracy pielęgniarek w profilaktyce zakażeń szpitalnych

Kategoria: Normy i sanepid
Data: 26-03-2013 r.

Właściwa dezynfekcja rąk, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zmiany pościeli czy karmienia pacjentów oraz zabiegów z użyciem ostrych narzędzi to ważne zasady, których muszą przestrzegać pielęgniarki, aby zminimalizować ryzyko występowania zakażeń.

Szpital jako zamknięta placówka jest miejscem, gdzie występuje podwyższone ryzyko zakażeń. Dotyczy to zwłaszcza oddziałów zakaźnych, intensywnej opieki medycznej czy chirurgii. Miejscem objętym ryzykiem są też gabinety zabiegowe oraz sale operacyjne. Źródłem patogenów w szpitalu są z kolei chorzy z przebiegającą infekcją zakaźną, nosiciele oraz samo środowisko szpitalne, a także odwiedzający.

Najczęściej stykającym się z pacjentem personelem są pielęgniarki. Dlatego też to na nich w dużym stopniu leży odpowiedzialność za profilaktykę zakażeń w placówce. Należy podkreślić, że pielęgniarki przez swoją pracę powinny zapobiegać rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów. Przy wielu czynnościach, które wykonują, powinny uwzględniać zasady higieny pracy:

  • czynności wykonywane przy pacjencie: toaleta, zmiana pościeli, karmienie,
  • wszelkie zabiegi z użyciem ostrych narzędzi.

Podstawowe zasady higieny pracy pielęgniarek

Podczas pracy, pielęgniarki powinny pamiętać o podstawowych zasadach higieny, takich jak mycie rąk. Umożliwi im to usunięcie komórek drobnoustrojów i wirusów znajdujących się na powierzchni skóry. Dlatego też menedżerowie placówek powinni dbać o to, aby pracownicy przestrzegali zasad tego procesu. Właściwa dezynfekcja rąk powinna odbywać się z zastosowaniem preparatu antyseptycznego o potwierdzonej aktywności. Takie preparaty do dezynfekcji powinna zapewnić placówka medyczna. Powinna zostać opracowana procedura higienicznego mycia rąk, która obowiązywałaby wszystkich pracowników.

 

Nadzór nad pielęgniarkami

Naczelna pielęgniarka jest odpowiedzialna za jakość pracy całego personelu pielęgniarskiego. Nadzoruje także szkolenie nowych pracowników. Z kolei pielęgniarka oddziałowa monitoruje pracę pielęgniarek z danego oddziału.

Na obu stanowiskach należy zwracać uwagę na przestrzeganie higieny pracy przez podwładnych, aby uwrażliwiać ich na zapobieganie zakażeniom. Niezbędny jest stały kontakt z zespołem kontroli oraz komitetem kontroli zakażeń szpitalnych. Są to wyspecjalizowane jednostki, których celem jest zapobieganie i monitorowanie zakażeń szpitalnych.

Pielęgniarka w momencie, gdy podejrzewa lub rozpozna zakażenie bądź chorobę zakaźną u pacjenta jest zobowiązana do powiadomienia go między innymi o tym, jak przeciwdziałać dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby na podstawie art. 26 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ewelina Rzepczak-Zacharek, ekspert ds. profilaktyki i promocji zdrowia oraz epidemiologii.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 234, poz. 1570 ze zm.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29779 )
Array ( [docId] => 29779 )