Współpraca podmiotów gwarantem bezpieczeństwa pracy w pracowniach radiologicznych

Kategoria: Normy i sanepid
Data: 23-04-2013 r.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w pracowniach radiologicznych jest podstawowym elementem funkcjonowania placówki medycznej. Współpraca kierownika z pracownikami i menedżerem ZOZ zdecyduje o bezpieczeństwie pacjentów i zmniejszeniu wypadków przy pracy.

Kontrola pracowni radiologicznych, decydująca o ochronie zdrowia pacjentów i pracowników następuje poprzez sprawdzanie przyrządów pomiarowych, urządzeń kontrolnych i dokumentów wewnętrznych pracowni.

Rzetelne przygotowanie pracowników do wykonywania czynności zawodowych gwarantuje im bezpieczeństwo pracy. Takie przygotowanie zapewnią organizowane szkolenia BHP oraz z zakresu ochrony radiologicznej, a także nadzór nad warunkami dopuszczającymi pracowników do zatrudnienia.

Ocena ryzyka zawodowego w pracowniach radiologicznych

Obowiązkiem pracodawcy jest ocena ryzyka zawodowego stanowisk pracy w pracowni radiologicznej oraz zadbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy pracownika. Pracodawca powinien poinformować o zagrożeniu dla życia i zdrowia, które mogą wystąpić na danym stanowisku. Co więcej, powinien poinstruować, jak należy się zachować w sytuacji zagrażającej zdrowiu pacjentów i pracowników.

Ocena ryzyka zawodowego w pracowniach radiologicznych
 

Ocena ryzyka zawodowego jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania placówki. Wzorcowa, powinna zawierać informacje o zagrożeniu promieniowaniem jonizującym, ale także nie powinna pomijać innych ważnych informacji, takich jak hałas, oświetlenie, śliskie powierzchnie czy ruchome elementy, które także mogą stanowić przyczynę pogorszenia stanu zdrowia pracowników.

Pracodawca, tworząc ocenę ryzyka zawodowego powinien przeanalizować warunki pracy, wyposażenie pracowni. Szacując ryzyko zawodowe, ważne, aby wprowadził szereg działań zapobiegawczych lub korygujących. To pozwoli uniknąć groźnych wypadków przy pracy.

Niezbędne jest, aby sprawdził czy wyposażenie pracowni jest zgodne z minimalnymi wymaganiami dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych, które jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 marca 2008 r.

Nadzorowanie bezpieczeństwa w pracowni radiologicznej jest trudnym zadaniem dla kierownika jednostki. Ten obowiązek może mu ułatwić współpraca z inspektorem ochrony radiologicznej i innymi służbami zajmującymi się BHP. Konieczne jest  jednak prawidłowe przeszkolenie pracowników, gdyż to oni mają kontakt z pacjentami i na co dzień zarządzają pracowniami. Takie współdziałanie poskutkuje zapewnieniem rzetelnej ochrony na stanowisku pracy i zmniejszy ilość wypadków przy pracy.

Podstawa prawna:
 • rozporządzenie ministra zdrowia z 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz.U. z 2008 r. nr 59, poz. 365 ze zm.),

Autor:

Agnieszka Janaszczyk, ekspert ds. elektroradiologii i zdrowia publicznego

pracowni radiologicznej
 • rozporządzenie ministra zdrowia z 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz.U. z 2008 r. nr 59, poz. 365 ze zm.),

 • Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

  pobierz

  Elektroniczna dokumentacja medyczna

  pobierz

  Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

  pobierz

  Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 29780 )
  Array ( [docId] => 29780 )