Jakie dane o pacjencie przekazać sanepidowi

Kategoria: Pacjent
Data: 31-05-2016 r.

Lekarz jest zwolniony z zachowania tajemnicy zawodowej w przypadku rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej. Wtedy informacje dotyczące pacjenta musi przekazać do sanepidu. Kiedy jeszcze może dość do takiej sytuacji i na co zwracać uwagę, aby nie naruszyć praw pacjenta? 

Jednym z podstawowych obowiązków każdego lekarza jest zachowanie w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, które uzyskał w związku z wykonywaniem zawodu. Od tej zasady są jednak wyjątki.  

 

Lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Zgłoszenie należy wysłać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. Powinno ono zawierać dane osoby, u której istnieje możliwość wystąpienia zakażenia bądź u której rozpoznano zakażenie, chorobę zakaźną lub stwierdzono zgon z tego powodu.

Lekarz w zakresie przekazywanych danych jest zwolniony z zachowania tajemnicy lekarskiej. Istotne jednak jest, aby w takiej sytuacji nie przekroczył swych uprawnień, gdyż przepisy wyraźnie wskazują, jakie informacje ma przekazać. Nieuprawnione będzie więc przekazywanie innych treści z dokumentacji medycznej pacjenta.

6 sytuacji, w których lekarz może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

1. Przepisy innych ustaw zawierają odmienną regulację. 

2. Jeśli lekarz przeprowadził badanie lekarskie na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji, wówczas jest zobowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje,

3. Zachowanie tajemnicy jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób.

4. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, oczywiście po uprzednim poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia.

5. Zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu.

6. Zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

Dorota Kaczmarczyk, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39057 )
Array ( [docId] => 39057 )

Array ( [docId] => 39057 )