Kiedy pielęgniarki wystawią recepty

Kategoria: Pacjent
Data: 12-01-2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne zyskały możliwość ordynacji leków i wypisywania recept. Większość z nich jednak nie będzie mogła korzystać z nowych uprawnień od razu, bo szkolenia zajmą minimum miesiąc.

Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych można podzielić na:

  • prawo samodzielnego ordynowania leków oraz wyrobów medycznych,
  • prawo wystawiania recept na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • prawo wystawiania skierowań na badania diagnostyczne.

Wynikają one z ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Nowelizacja jest częścią tzw. pakietu kolejkowego. Przewiduje, że realizacja każdego z tych uprawnień obwarowana jest wieloma wymogami, które muszą spełnić pielęgniarki i położne.

Zmiana przepisów wzmacnia rolę pielęgniarki i położnej w systemie ochrony zdrowia. Niebagatelną rolę muszą zatem spełnić podmioty, które będą organizować kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych. Istotna rola przypada Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, które jest zobligowane do przygotowania programu kształcenia w porozumieniu z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz uzyskania zatwierdzenia programu przez ministra zdrowia.

Ustawa co prawda nie zobowiązuje pielęgniarek i położnych do ukończenia stosownych szkoleń – jest to wyłącznie ich uprawnienie. Jednak część personelu pielęgniarskiego i położniczego z wyższym wykształceniem na skutek presji ze strony pacjentów i  podmiotów leczniczych uzna, że warto podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej to krok w dobrym kierunku. Propozycja rozszerzenia uprawnień pielęgniarek i położnych oparta jest na wzorcach niektórych państw Unii Europejskiej, które przynoszą wymierne efekty w systemie ochrony zdrowia. Uzasadnia to także fakt, że od wielu lat kształcenie pielęgniarek i położnych w Polsce odbywa się w ramach szkolnictwa wyższego, co podnosi rangę tych autonomicznych zawodów. Obecnie łącznie pielęgniarki i położne mające dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo pierwszego i drugiego stopnia to połowa zarejestrowanych aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.

Anna Błażejczyk, prawnik, specjalista z zakresu ochrony zdrowia oraz prawa medycznego, autorka magazynu "Zarządzanie placówką medyczną" i portali serwiszoz.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38342 )
Array ( [docId] => 38342 )