Ochrona tajemnicy zawodowej lekarzy musi być wzmocniona

Kategoria: Pacjent
Data: 08-12-2015 r.

Tajemnica lekarska obejmuje najczęściej wrażliwe dane, związane ze ściśle prywatną sferą życia pacjenta – zwłaszcza ze stanem jego zdrowia oraz odbywanym procesem leczenia. 

Przepisy przewidują określone sytuacje, w których tajemnica lekarza nie obowiązuje.

Następuje to m.in. wtedy, gdy:

 • zwolnienie z tajemnicy jest przewidziane inną ustawą,
 • badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji (wówczas tajemnica nie obowiązuje w stosunku do tych organów i instytucji),
 • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób (art. 40 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarz dentysty i w art. 13 i 14 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zawarło wątpliwości w apelu wystosowanym na podstawie i w wykonaniu stosownej uchwały XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (Apel nr 6/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 18 września 2015 r. do ministra zdrowia w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia należytej ochrony tajemnicy lekarskiej).

Środowisko lekarskie postuluje, aby przepisy wskazywały, że „w zakres tajemnicy lekarskiej wchodzą wszystkie informacje pozyskane w trakcie procesu opieki zdrowotnej”.  

Podstawowymi zarzutami pod adresem aktualnych rozwiązań prawnych jest przede wszystkim niedookreślenie zakresu informacji objętych tajemnicą lekarską, odesłanie do innych, bliżej nieokreślonych ustaw mogących zobowiązywać lekarza do ujawnienia informacji chronionych tajemnicą oraz związane z tym problemy natury interpretacyjnej.

Ponadto w apelu krytykowany jest brak precyzyjnych przepisów, które w sposób wyraźny wskazywałyby upoważnienie danego organu państwowego do pozyskania danych objętych tajemnicą lekarską oraz niejasne odesłanie do innych ustaw, które mogłyby wyłączać określone informacje spod tajemnicy.

Za rozwiązanie modelowe uchodzi art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym w postępowaniu karnym lekarz może zostać przesłuchany na okoliczności objęte tajemnicą lekarską tylko i wyłącznie decyzją sądu oraz tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Przepis ten zwolnienie lekarza z tajemnicy poddaje decyzji niezawisłego i niezależnego sądu. 

Agnieszka Pietrzak, adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia. Od 2009 roku prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38174 )
Array ( [docId] => 38174 )

Array ( [docId] => 38174 )