Kto przejmie pacjentów placówek spoza sieci

Kategoria: Pacjent
Data: 17-08-2017 r.

Placówka, która nie weszła do sieci szpitali, powinna skierować pacjenta wpisanego u siebie na listę oczekujących do innego świadczeniodawcy, który będzie mógł go przejąć w celu kontynuowania oczekiwania na świadczenie zdrowotne. Po wydaniu pacjentom skierowań i zaświadczeń szpital powinien przekazać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia listy oczekujących na udzielenie świadczenia oraz dane pacjentów objętych planem leczenia w sposób umożliwiający ich identyfikację. Co jeszcze musisz zrobić?

Listy pacjentów, których przekazujesz innym świadczeniodawcom musisz przekazać nie później niż 14 dni przed rozwiązaniem albo wygaśnięciem umowy, z wyjątkiem sytuacji, których nie można było przewidzieć.

 

W systemie uregulowanym w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej uśoz) świadczeniodawca jest zobowiązany do prowadzenia list oczekujących i do wpisywania pacjentów na listę zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia z 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (dalej rkmlo).

Zgodnie z zapisami uśoz w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących w jednej placówce.

W przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent wpisany na listę oczekujących w placówce, która wykonywała tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.

Ponadto świadczeniodawca, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z przepisami uśoz świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest zobowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Dodatkowe obowiązki uśoz nakłada na oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, które powinny informować w każdy dostępny sposób pacjentów wpisanych na listy oczekujących u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tym oddziałem, oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

6 wskazówek, jak postąpić z listami oczekujących po ustaniu udzielania świadczeń  

  1. Jeśli nie wszedłeś do sieci szpitali i zakończyłeś wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jesteś zobowiązany wydać pacjentowi oryginał skierowania w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowań oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących na świadczenie zdrowotne wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy.
  2. Za wydanie zaświadczenia o wpisaniu u ciebie na listę oczekujących nie pobierasz od pacjenta  opłaty.
  3. Odnotuj na liście oczekujących datę i przyczynę niemożliwości udzielenia świadczenia i fakt poinformowania o tym pacjenta.
  4. Skieruj pacjenta do konkretnego świadczeniodawcy, który będzie mógł przejąć pacjenta z uwzględnieniem miejsca danej osoby na liście oczekujących u ciebie jako świadczeniodawcy, który zakończył działalność.
  5. Poinformuj pacjenta, że nie powinien on trafić na koniec kolejki, ale zostać do niej dopisany u nowego świadczeniodawcy zgodnie z datą wpisania na poprzednią listę.
  6. Przekaż do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia listy oczekujących na udzielenie świadczenia oraz dane świadczeniobiorców objętych planem leczenia w sposób umożliwiający ich identyfikację nie później niż 14 dni przed rozwiązaniem albo wygaśnięciem umowy, z wyjątkiem sytuacji, których nie można było przewidzieć.
Anna Słowińska, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40607 )
Array ( [docId] => 40607 )