Umowa zapewni możliwość przetwarzania danych osobowych

Kategoria: Pacjent
Data: 15-07-2013 r.

Powierzając dane osobowe lekarzowi należy sporządzić odpowiednią umowę powierzenia danych między placówką a lekarzem określając zakres i cel ich przetwarzania. Nie ma potrzeby uzyskania zgody od pacjentów na przetwarzanie danych w celu ich powierzenia lekarzowi, ale należy się odpowiednio wywiązywać z obowiązku informacyjnego.

Administratorem danych pacjentów jest placówka reprezentowana przez dyrektora. Podstawowym obowiązkiem każdego administratora danych jest zabezpieczenie ich przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych. Taką umowę powinien zawrzeć dyrektor jednostki, jako administrator danych, z lekarzem. Umowa może mieć różne formy: załącznika, aneksu, porozumienia czy precyzyjnie opisanego zakresu i celu powierzenia w umowie głównej.

Przed rozpoczęciem przetwarzania administrator jest zobowiązany podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przekazany zbiór danych osobowych. Ponosi on pełną odpowiedzialność w zakresie ich ochrony.

W umowie powierzenia należy określić, co lekarz może zrobić z danymi osobowymi po zrealizowaniu lub rozwiązaniu umowy. Przy tej okazji warto ustalić kwestie tworzenia i przechowywania kopii zapasowych, zwłaszcza związanych z wynikami badań.

 • Najważniejsze elementy umowy powierzenia przetwarzania danych:
 • dokładne określenie administratora danych i lekarza,
 • cel, w jakim dane są powierzane i zakres tych danych,
 • zobowiązanie lekarza do stosowania środków bezpieczeństwa,
 • danie możliwości lub zakaz dalszego powierzenia przetwarzania danych

Administrator danych jest zobowiązany do informowania osoby, której dane dotyczą, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym są one udostępniane. Jeżeli jednak placówka realizuje uprawnienia lub obowiązki wynikające z przepisów prawa, zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest potrzebna. Dokumentację medyczną można udostępniać m.in. podmiotom leczniczym, ich jednostkom organizacyjnym i osobom wykonującym zawód medyczny poza placówkami medycznymi, tylko jeżeli jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

Administrator danych jest zobowiązany zapewnić kontrolę przetwarzania danych. Takie funkcje i możliwości powinny zapewniać stosowane w placówce programy i systemy informatyczne składające się na System Informacji Medycznej, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej. Warto pod tym kątem sprawdzać dostawców i autorów oprogramowania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29794 )
Array ( [docId] => 29794 )

Array ( [docId] => 29794 )