Pacjent nie mówi po polsku - czy możesz odmówić leczenia

Kategoria: Pacjent
Data: 16-05-2017 r.

Do placówki ochrony zdrowia trafia cudzoziemiec, który ma europejskie ubezpieczenie zdrowotne, ale nie posługuje się językiem polskim. Czy w takiej sytuacji możesz nie podjąć lub odstąpić od leczenia?

Odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego w pewnych przypadkach może być uzasadniona koniecznością zapewnienia pacjentom właściwej dostępności do świadczeń oraz jakości ich wykonania. Skierowanie pacjenta do innej placówki medycznej powinno być jednak ostatecznością.

 

Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od leczenia ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza.

Obowiązkiem lekarza jest uzasadnienie tego faktu w dokumentacji medycznej pacjenta oraz zgłoszenie tego przypadku właściwemu oddziałowi Narodowego Funduszu Zdrowia, jeśli realizuje umowę z NFZ, która dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej. Warunkiem odstąpienia od leczenia, jak i jego niepodjęcia, jest niezachodzenie przypadku, że zwłoka w udzieleniu świadczenia mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia lub innego, niecierpiącego zwłoki.

Niepodjęcie leczenia pacjenta będzie oznaczało, że lekarz z jakichś, ściśle określonych przyczyn w ogóle go nie podjął. Natomiast odstąpienie od leczenia to decyzja lekarza, który leczenie chciał podjąć, lecz na skutek pewnych okoliczności od leczenia odstąpił. Obie decyzje muszą być uzasadnione.

Uzasadnij i odnotuj w dokumentacji medycznej decyzję, jeśli nie podjąłeś lub odstąpiłeś leczenia.

Jak uzasadnić przyczyny decyzji

Zawsze decyzja lekarza o niepodjęciu leczenia powinna być uzależniona od ustalenia faktu istnienia bądź nieistnienia konkretnych i uzasadnionych przyczyn. Konkretność przyczyny będzie dotyczyła sytuacji, gdy lekarz rzeczywiście zdiagnozuje ważną przyczynę uniemożliwiającą podjęcie leczenia.

Sam fakt, że pacjent zgłaszający się do lekarza o udzielenie świadczenia zdrowotnego nie komunikuje się w żadnym z języków znanych lekarzowi nie jest jeszcze wystarczającym powodem odmowy podjęcia leczenia.

Jeśli bowiem lekarz nie może przeprowadzić z pacjentem wywiadu, ale jest w stanie ocenić stan zdrowia pacjenta na podstawie samego badania, to brak jest podstaw do odmowy udzielenia pacjentowi pomocy lekarskiej.

Pacjent, który nie posługuje się językiem polskim, może w sposób graficzny, np. przez narysowanie na kartce, przekazać informację o dolegliwości bądź wskazać miejsce tej dolegliwości. Ostatecznością powinno być skierowanie pacjenta do innego lekarza, który posługuje się danym językiem etnicznym. W przypadku rzadkich języków może się to stać zupełnie niemożliwe. Tylko po próbie tych działań uprawnione będzie niepodjęcie leczenia przez lekarza.

Podejmij próbę porozumienia się z pacjentem. Poproś go o wskazanie miejsca dolegliwości albo zobrazowanie na kartce problemu.

 

Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem. W takim przypadku ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej i poinformować o tym przełożonego. W przypadku lekarza pozostającego w stosunku pracy lub pracującego w ramach służby niepodjęcie lub odstąpienie od leczenia pacjenta jest uzależnione od zgody przełożonego. Taką zgodę lekarz powinien otrzymać na piśmie. Może jednak nie podjąć lub odstąpić od leczenia, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, po uzyskaniu zgody swojego przełożonego. Oznacza to, że wcześniej powinien uzyskać tę zgodę od przełożonego, następnie nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta. Niezależnie od tych przepisów lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

Anna Słowińska, prawnik, prezes Fundacji Lepsze Prawa Człowieka, bhrf.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Radca prawny Maciej Tracz

  ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RĄPAŁA

  ul. Bartoszewicza 3 lok. 24, 00-337 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • CHMIELNIAK ADWOKACI

  ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  ul. Sienna 39 00-121 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Anna Borysewicz

  ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu

  ul. Łubinowa 46-48 lok.8 87-100 Toruń

  Wyświetl wizytówkę
 • Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 5/23 31-062 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CEZARY MŁOTEK

  ul. Ordona 8 05-480 Karczew

  Wyświetl wizytówkę
 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

  ul. Solec 18 lok. U12, 00–410 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna GHMW - Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni spółka partnerska

  ul. T. Lenartowicza 5/3, 31-138 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Trochimiuk

  ul. Patriotów 110, I piętro, lok. 116, 04-844 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40360 )
Array ( [docId] => 40360 )

Array ( [docId] => 40360 )