Pacjent nie mówi po polsku - czy możesz odmówić leczenia

Kategoria: Pacjent
Data: 16-05-2017 r.

Do placówki ochrony zdrowia trafia cudzoziemiec, który ma europejskie ubezpieczenie zdrowotne, ale nie posługuje się językiem polskim. Czy w takiej sytuacji możesz nie podjąć lub odstąpić od leczenia?

Odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego w pewnych przypadkach może być uzasadniona koniecznością zapewnienia pacjentom właściwej dostępności do świadczeń oraz jakości ich wykonania. Skierowanie pacjenta do innej placówki medycznej powinno być jednak ostatecznością.

Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od leczenia ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza.

Obowiązkiem lekarza jest uzasadnienie tego faktu w dokumentacji medycznej pacjenta oraz zgłoszenie tego przypadku właściwemu oddziałowi Narodowego Funduszu Zdrowia, jeśli realizuje umowę z NFZ, która dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej. Warunkiem odstąpienia od leczenia, jak i jego niepodjęcia, jest niezachodzenie przypadku, że zwłoka w udzieleniu świadczenia mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia lub innego, niecierpiącego zwłoki.

Uzasadnij i odnotuj w dokumentacji medycznej decyzję, jeśli nie podjąłeś lub odstąpiłeś leczenia.

Jak uzasadnić przyczyny decyzji

Zawsze decyzja lekarza o niepodjęciu leczenia powinna być uzależniona od ustalenia faktu istnienia bądź nieistnienia konkretnych i uzasadnionych przyczyn. Konkretność przyczyny będzie dotyczyła sytuacji, gdy lekarz rzeczywiście zdiagnozuje ważną przyczynę uniemożliwiającą podjęcie leczenia.

Jeśli bowiem lekarz nie może przeprowadzić z pacjentem wywiadu, ale jest w stanie ocenić stan zdrowia pacjenta na podstawie samego badania, to brak jest podstaw do odmowy udzielenia pacjentowi pomocy lekarskiej.

Pacjent, który nie posługuje się językiem polskim, może w sposób graficzny, np. przez narysowanie na kartce, przekazać informację o dolegliwości bądź wskazać miejsce tej dolegliwości. Ostatecznością powinno być skierowanie pacjenta do innego lekarza, który posługuje się danym językiem etnicznym. W przypadku rzadkich języków może się to stać zupełnie niemożliwe. Tylko po próbie tych działań uprawnione będzie niepodjęcie leczenia przez lekarza.

Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem. W takim przypadku ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej i poinformować o tym przełożonego. W przypadku lekarza pozostającego w stosunku pracy lub pracującego w ramach służby niepodjęcie lub odstąpienie od leczenia pacjenta jest uzależnione od zgody przełożonego. Taką zgodę lekarz powinien otrzymać na piśmie. Może jednak nie podjąć lub odstąpić od leczenia, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, po uzyskaniu zgody swojego przełożonego. Oznacza to, że wcześniej powinien uzyskać tę zgodę od przełożonego, następnie nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta. Niezależnie od tych przepisów lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

Anna Słowińska, prawnik, prezes Fundacji Lepsze Prawa Człowieka, bhrf.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • DOLNOŚLĄSKIE KONSORCJUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna GHMW - Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni spółka partnerska

  ul. T. Lenartowicza 5/3, 31-138 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40360 )
Array ( [docId] => 40360 )

Array ( [docId] => 40360 )