W jakim terminie masz obowiązek udostępnić dokumentację medyczną

Kategoria: Stomatologia
Autor: Anna Przygocka
Data: 12-01-2018 r.

Jednym z najczęściej zadawanych pytań z zakresu dokumentacji medycznej jest to dotyczące terminu, w jakim należy udostępnić dokumentację medyczną. Przepisy co prawda regulują tę kwestię, ale niestety w sposób niejasny i nieprecyzyjny. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, placówka medyczna udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki. A co oznacza to sformułowanie? Najprostsza odpowiedź brzmi: to zależy od konkretnego przypadku.

Dokumentację udostępniasz w sposób wnioskowany przez pacjenta lub osobę bądź podmiot upoważniony. A o jaki sposób udostępnienia dokumentacji medycznej może wnioskować wnioskodawca? Na to pytanie odpowiedzi udziela ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nią, dokumentację medyczną udostępniasz:

 
  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. skan dokumentacji prowadzonej w formie papierowej – jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych);
  5. na informatycznym nośniku danych (np. skan dokumentacji prowadzonej w formie papierowej – jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych).
Anna Przygocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40840 )
Array ( [docId] => 40840 )