Elektroniczny dokument przekaże dane do Systemu Informacji Medycznej

Kategoria: Zarządzanie
Data: 31-05-2013 r.

System Informacji Medycznej zapewni podstawowe informacje o pacjencie oraz udzielanych mu świadczeniach opieki zdrowotnej. Nie będzie gromadzona w nim dokumentacja medyczna, ale informacja o jej wytworzeniu oraz podstawowe dane, które zawiera dokument medyczny. Elektroniczny dokument SIM zapewni wymianę dokumentów medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 25 marca 2013 r. w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej oraz rozporządzenie ministra zdrowia z 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej opisują sposób wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między podmiotami leczniczymi oraz zakres danych, które mają być od 1 sierpnia 2014 r. przekazywane przez podmioty lecznicze do Systemu Informacji Medycznej.

System Informacji Medycznej a system informacji w ochronie zdrowia

Do systemu informacji w ochronie zdrowia należą wszystkie bazy danych, w tym rejestry medyczne, tworzone i utrzymywane przez płatników, administrację oraz podmioty lecznicze. Szczególną wagę przyznano bazom danych funkcjonującym w ramach:

System Informacji Medycznej to centralna baza danych, która zawiera podstawowe informacje o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej.

Szczegółowy zakres danych przetwarzanych w SIM to dane administracyjne pacjentów, jednostkowe dane medyczne dotyczące udzielonych świadczeń zdrowotnych, dane lekarzy i podmiotów leczniczych udzielających świadczeń, informacje o dokumentacji medycznej wytworzonej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

W Systemie Informacji Medycznej nie jest gromadzona dokumentacja medyczna, ale informacja o jej istnieniu oraz podstawowe dane, które zawiera dokument medyczny, co pozwoli na wymianę dokumentów między podmiotami leczniczymi.

Elektroniczny dokument Systemu Informacji Medycznej

System Informacji Medycznej ma być zasilany na bieżąco danymi przez podmioty lecznicze. Ułatwić ma to tzw. elektroniczny dokument SIM. Jest to zbiorcza informacja, która będzie zawierała dane pacjenta, informacje o usługach medycznych oraz związaną z tym dokumentacją medyczną. Elektroniczny dokument SIM nie jest tym samym co elektroniczna dokumentacja medyczna.

Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia administrator danych SIM powinien nieodpłatnie przekazać użytkownikowi systemu raport dotyczący udostępnienia danych przetwarzanych w SIM. Jest zobowiązany zrobić to w postaci elektronicznej lub papierowej po złożeniu wniosku zawierającego dane wnioskodawcy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29813 )
Array ( [docId] => 29813 )