Nie tylko podpis elektroniczny umożliwia autoryzację dokumentacji medycznej

Kategoria: Zarządzanie
Data: 29-04-2013 r.

Autoryzacja dokumentacji medycznej jest możliwa na kilka sposobów. Placówki medyczne nie muszą tylko korzystać z podpisu elektronicznego, lecz mogą wykorzystać inne narzędzia np. Profil Zaufany ePUAP. Każdy ze sposobów ma jednak swoje wady i zalety.

Placówki medyczne przymierzające się do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, mogą się zdecydować na podpis elektroniczny, ale również wybrać inne narzędzia, które dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych zapewniających przechowywanie, używalność i wiarygodność dokumentacji znajdującej się w systemie informatycznym, pozwalają autoryzować dokumentację medyczną, za pomocą np. loginu i hasła, profilu zaufanego ePUAP oraz niekwalifikowanego znacznika czasu.

Mimo, że rozporządzenie zniosło obowiązek stosowania podpisu, to jednak w myśl przepisów ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia nadal jest konieczne, z tą jednak różnicą, że nie musi to być tzw. podpis kwalifikowany.

Podpis elektroniczny bezpieczny dla dokumentacji medycznej

Proces przygotowania i przesyłania wyciągów z e-dokumentacji do innej placówki opieki zdrowotnej opiera się na bezpiecznym podpisie elektronicznym, co oznacza konieczność zastosowania tzw. bezpiecznych urządzeń do składania podpisu (czytnik, karta kryptograficzna). Do tego wystarczy niekwalifikowany certyfikat, ale wydany przez tzw. podmiot kwalifikowany. Obecnie są to Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Unizeto Technologies, MobiCert, Enigma S.O.I.

Umowa z dostawcą podpisu elektronicznego powinna przewidywać nie tylko wydanie niekwalifikowanych certyfikatów, ale również opracowanie i dostarczenie procedur ich pozyskiwania. W placówce powinien być uruchomiony tzw. punkt rejestracji, którego zadaniem będzie kompletowanie dokumentów potrzebnych do zamówienia certyfikatu niekwalifikowanego oraz zestawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (oświadczenia, kopie dokumentów tożsamości potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

Profil zaufany ePUAP

Dokumentacja medyczna mogłaby być autoryzowana także za pomocą profilu zaufanego ePUAP wewnątrz podmiotu leczniczego.

Podpis potwierdzony profilem wywołuje skutki prawne, jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu. Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Obecnie posiadacz profilu zaufanego ePUAP ma możliwość za jego pośrednictwem autoryzowania wniosków składanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W takiej sytuacji system informatyczny obsługujący rejestr łączy się z platformą ePUAP, a składający wniosek loguje się do platformy ePUAP i wykorzystuje swój profil do elektronicznego podpisania składanego wniosku rejestrowego. Podstawową zaletą profilu zaufanego jest jego nieodpłatność. Wadą, fakt, że nie będziemy mogli wykorzystać go do ewentualnego szyfrowania dokumentacji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113, poz. 657 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 252 poz. 1697 ze zm.).

Krzysztof Nyczaj, ekspert Izby Gospodarczej "Medycyna Polska"


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29808 )
Array ( [docId] => 29808 )