Większy dostęp do świadczeń POZ kosztem jakości obsługi pacjentów

Kategoria: Zarządzanie
Data: 26-08-2013 r.

Prace nad zmianami ustawy gwarantujące włączenie grupy lekarzy internistów i pediatrów do grona osób świadczących podstawową opiekę zdrowotną budzą sporo emocji. Wprowadzenie takiego rozwiązania zmniejszy koszty hospitalizacji, jednak nie da gwarancji lepszej opieki pacjentowi.

Trwają prace nad zmianami ustawy zakładające, że status lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będzie mógł uzyskać lekarz:

 
  • ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej,
  • ze specjalizacją I lub II stopnia lub tytułem specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych,
  • ze specjalizacją I lub II stopnia lub tytułem specjalisty w dziedzinie pediatrii.

Po wejściu w życie zmian internista lub pediatra będą mogli udzielać świadczeń POZ przy zagwarantowanym udziale innego lekarza POZ. Przyjęte rozwiązanie pozwoli włączyć do realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej grupę lekarzy internistów i pediatrów, którzy dotąd byli pozbawieni takiej możliwości.

Planowane zmiany budzą sporo emocji. Wiele osób uważa, że proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w ustawie są zasadne i zmierzają do naprawienia błędów popełnionych przed laty w opiece nad dzieckiem i młodzieżą w naszym kraju. Zdanie to podziela również część lekarzy, argumentując, że w Polsce jest zbyt mało lekarzy rodzinnych, a interniści mogliby tę lukę zapełnić.

Argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest fakt, iż postęp wiedzy w różnych dziedzinach medycyny, w tym pediatrii i interny jest ogromny. Trudno więc oczekiwać, by lekarz POZ śledził wszystkie te zmiany i nowości. Stąd poparcie idei duetów z internistami lub pediatrami, gdzie w naturalny sposób połączy się szerokie spojrzenie lekarza POZ z wiedzą internisty lub pediatry.

Dodatkowo ze względu na to, że kompetencje lekarzy rodzinnych i internistów są różne, wzajemnie mogą się uzupełniać. W rezultacie – przez zapewnienie szerszej opieki w POZ - zmniejszą liczbę hospitalizacji, a tym samym obniżą koszty leczenia pacjentów.

Nowelizacją ustawy o świadczeniach zaniepokojeni są jednak lekarze rodzinni. Uważają, że Ministerstwo Zdrowia powinno wspierać rozwój medycyny rodzinnej, mobilizować lekarzy do zajmowania się tą dziedziną medycyny, a nie wprowadzać rozwiązania, które mogą zniechęcić do jej wyboru. Uważają, że ułatwianie dostępu pacjenta do lekarza powinno nastąpić przez wyszkolenie większej liczby lekarzy rodzinnych, a nie przez włączenie specjalistów do POZ bez przeszkolenia ich z medycyny rodzinnej.

Obecnie kwalifikacje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zgodnie z nią lekarzem POZ jest lekarz:
  • z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie,
  • ze specjalizacją II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej

Lekarzem POZ jest również lekarz, który ma specjalizację:

  • I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej,
  • I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych,
  • I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.


Anna Żelasko
, radca prawny specjalizująca się w sektorze prawa gospodarczego i medycznegoZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29827 )
Array ( [docId] => 29827 )