Ankieta sposobem na monitoring satysfakcji pacjenta

Kategoria: Pacjent
Data: 30-07-2013 r.

Duża liczba dostępnych placówek medycznych na rynku powoduje pomiędzy nimi rywalizację o pacjenta, który oprócz zdiagnozowania i wyleczenia choroby oczekuje także standardu. To wymaga od placówki poznania wymagań pacjenta dotyczących opieki medycznej. Ciągle należy monitorować satysfakcję pacjentów z udzielanych im usług, aby trafić w potrzeby jakich oczekuje pacjent.

Satysfakcja pacjenta informuje, w jakim stopniu pacjent akceptuje opiekę zdrowotną, przy uwzględnieniu swoich potrzeb i oczekiwań. Jest ona zależna od wielu czynników, na które placówka medyczna nie ma w pełni wpływu. Ze względu na występującą konkurencję placówek medycznych, istnieje konieczność badania satysfakcji pacjentów. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób mierzyć to zadowolenie?

Najczęściej stosowane techniki to ankiety wypełniane samodzielnie przez pacjenta oraz wywiad przeprowadzany przez pracownika lecznicy lub przedstawiciela z firmy badawczej. W obu przypadkach ważna jest odpowiednia procedura gromadzenia danych. Chcąc, aby próba była reprezentatywna, należy zadbać o jej odpowiednią wielkość oraz o dobór ankietowanych. Powinien on oddawać strukturę pacjentów badanej placówki.
Kluczowa jest także rola ankietera lub osoby przeprowadzającej wywiad. Często placówki, dążąc do optymalizacji kosztów, zlecają to zadanie lekarzom i pielęgniarkom. W konsekwencji pacjenci obawiają się wyrażenia negatywnej opinii i rezygnują z rzetelnych oraz szczerych odpowiedzi.
Do zbierania informacji wykorzystywany jest kwestionariusz. Może zawierać pytania, na które pacjenci mają sami udzielić odpowiedzi lub wybrać jedną z możliwych opcji.

 

Niezależnie od formy pytania, istotne jest, aby przy tworzeniu kwestionariusza pamiętać o kilku zasadach:
  • pytania powinny być jasne, ponieważ pacjenci mogą mieć problem z branżowym językiem,
  • warto wśród listy odpowiedzi umieścić zwrot „nie wiem” lub „nie mam zdania” – to pozwoli uniknąć wybierania przez respondenta jakiejkolwiek odpowiedzi, jeżeli nie będzie miał na dany temat żadnej wiedzy,
  • ważne jest unikanie długich pytań - zaleca się układanie krótkich treści, dzięki czemu łatwiej jest zachować jednoznaczność i precyzję,
  • chcąc uniknąć błędów, należy wystrzegać się również form negatywnych, gdyż wielu respondentów omyłkowo przeocza słowo „nie”, co przyczynia się do zaznaczenia odpowiedzi odwrotnej od zamierzonej.
Kluczowa jest rola ankietera lub osoby przeprowadzającej wywiad. Często placówki zlecają to zadanie personelowi, a wtedy pacjenci rezygnują ze szczerych odpowiedzi.
Rzetelne przeprowadzenie badań i odpowiednia analiza uzyskanych wyników pozwalają na lepsze dostosowanie funkcjonowania placówki do rzeczywistych wymagań i preferencji pacjentów. Jednak, aby badania przyniosły oczekiwany rezultat i przyczyniły się do przeprowadzenia zmian prowadzących do wzrostu satysfakcji, muszą być przeprowadzone profesjonalnie. Należy w tym celu użyć właściwie dobranych technik i narzędzi badawczych, dobrać odpowiednią próbę respondentów i przeszkolonych ankieterów. Tak przeprowadzone badania pozwolą na otwarcie się na potrzeby pacjenta. Przyczynią się też do podwyższenia jakości współpracy i zwiększenia renomy placówki.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29795 )
Array ( [docId] => 29795 )

Array ( [docId] => 29795 )