Analiza ryzyka zawodowego nie wymaga dodatkowych uprawnień

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 05-08-2014 r.

Przepisy nie nakładają obowiązku posiadania szczególnych kwalifikacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy ryzyka zawodowego pracowników szkoły. Zadaniem tym może się zatem zająć dyrektor szkoły. Inaczej jest jednak przy instruktarzu stanowiskowym - tu potrzebne są specjalne kwalifikacje.

Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego oraz stosowanie środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko jest obowiązkowym działaniem każdego pracodawcy. Konieczne jest także poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą, a także wskazanie zasad ochrony przed zagrożeniami. Przepisy nie wskazują, jakie kwalifikacje musi posiadać pracodawca, aby mógł dokonać oceny ryzyka, ale zastrzegają, że informowanie o nim pracowników stanowi element instruktarzu stanowiskowego.

Zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi na stanowisku oraz zagrożeniami i ryzykiem związanymi z wykonywaną pracą stanowi element instruktarzu stanowiskowego. Instruktaż stanowiskowy jest przeprowadzany przez osobę wyznaczoną przez dyrektora szkoły. Osoba ta musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przejść przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktarzu stanowiskowego.

Dyrektor szkoły może przeprowadzić instruktarz stanowiskowy, jeżeli spełnia wymienione wymagania. Brak kwalifikacji do przeprowadzenia instruktarzu nie oznacza jednak, że nie może on samodzielnie dokonać analizy ryzyka zawodowego, o którym pracownicy zostaną poinformowani przez wyznaczoną osobę.

Źródło:

"Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego", PKN styczeń 2000.

Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35456 )
Array ( [docId] => 35456 )