Z rodzicami pracującymi za granicą należy ustalić zasady kontaktu

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 06-08-2014 r.

Jeśli dziecko rodziców, którzy w celach zarobkowych wyjechali za granicę zostaje pod opieką krewnych rodzice powinni uregulować jego sytuację prawną. Szkoła natomiast powinna poczynić wszelkie ustalenia z wyjeżdżającymi rodzicami.

Utrudniony kontakt z rodzicami ucznia może oznaczać problemy w wielu trudnych wychowawczo lub nieprzewidzianych sytuacjach. Dlatego też jak najszybciej należy ustalić zasady organizacji opieki nad uczniami pozostawionymi w kraju przez rodziców wyjeżdżających za granicę w celach zarobkowych. Dziecko powinno mieć zapewnioną właściwą opiekę już od pierwszych dni szkoły.

Zasady opieki nad uczniem, którego rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych:

  • dyrektor szkoły zobowiązuje nauczycieli i wychowawców do stałego monitorowania zachowania uczniów oraz niezwłocznego informowania dyrektora o tym, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

  • jeżeli zachowanie dziecka niepokoi wychowawców i nauczycieli, kontakt z rodzicami jest niemożliwy, a sytuacja prawna dziecka nie została uregulowana, dyrektor szkoły powiadamia właściwe instytucje. Może wystąpić do sądu o wgląd w sytuację rodzinną dziecka lub złożyć zawiadomienie z urzędu,

  • dyrektor może opracować wewnętrzne procedury szkolne w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej porządkujące zakres zadań i czynności pracowników szkoły.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor, ekspert prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35455 )
Array ( [docId] => 35455 )

Array ( [docId] => 35455 )