Będzie narodowy program zapobiegania nadwadze

Autor: Katarzyna Krysztofiak
Data: 13-03-2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. ministrowie zdrowia, edukacji narodowej oraz sportu i turystyki mają czas na opracowanie narodowego programu zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży. Działania są efektem raportu NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach.

Zalecenia dla ministerstw powstały w toku prac komisji sejmowych. Posłowie są zaniepokojeni dany zawarty w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. W starszych klasach szkół podstawowych lekcje WF-u regularnie omija około 15% uczniów. W gimnazjach i liceach odsetek ten sięga nawet 30. Dzieje się tak pomimo coraz lepszej infrastruktury sportowej w szkołach.

Z roku na rok rośnie liczba uczniów, którzy nie ćwiczą na WF-ie

 

Raport NIK z końca minionego roku wskazał, że wciąż spada zainteresowanie uczniów edukacją sportową. W latach 2009/10 oraz 2011/2012 absencja uczniów na lekcjach WF-u wynosiła 10% w szkołach podstawowych, 13% w gimnazjach i 17% w szkołach ponadgimnazjalnych. Praktyka pokazuje, że odsetek niećwiczących na zajęciach jest znacznie wyższy. Dobry jest każda powód – brak stroju, zwolnienie lekarskie i usprawiedliwienia od rodziców. Niećwiczących uczniów jest o wiele więcej. W roku szkolnym 2012/2013 NIK przyjrzała się zajęciom WF-u w wybranych szkołach. W zajęciach nie brało czynnego udziału 15% uczniów w szkołach podstawowych, 23% w gimnazjach i aż 30% uczniów w szkołach ponadgimnzajalnych.

Przyczyny niechęci do WF-u

Uczniowie jako główne powody unikania ćwiczeń wymieniają względy zdrowotne (35%) oraz nieatrakcyjny sposób prowadzenia zajęć (31%). Z badań NIK wynika, że szkoły nie tworzą ciekawej oferty programowej dla uczniów. Nauczyciele nadmiernie preferują gry zespołowe oraz ćwiczenia gimnastyczne. Inne formy zajęć, takie jak taniec, aerobik, bieganie, pływanie, jazda na łyżwach lub nartach, albo turystyka są czy też aktywna turystyka są realizowane marginalnie. Uczniowie i ich rodzice potwierdzają, że zajęcia WF-u nie przyczyniają się do rozwoju sprawności fizycznej.

Negatywne skutki absencji na WF-ie

Dalsze skutki braku aktywności na zajęciach wychowania fizycznego to nadwaga i otyłość dzieci i młodzieży. Z badań przeprowadzonych przez Centrum Zdrowia Dziecka wynika, że w przedziale wiekowym od 7 do 18 lat ponad 20% dzieci ma problem z nadmierną masą ciała.Nadwaga i otyłość dotyczą około 22% chłopców i 18% dziewczynek w szkołach podstawowych. W gimnazjach odsetek ten wynosi odpowiednio 15% i 12%. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych nadmierną masę ciała ma 17% chłopców i 10% dziewcząt. Jednocześnie już blisko pół miliona dzieci cierpi z powodu wad postawy.

Poselska inicjatywa dbałości o zdrowie dzieci

Posłowie z sejmowych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia skierowały do ministrów zdrowia, edukacji narodowej oraz sportu dezyderat w sprawie opracowania narodowego programu zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży. Komisje oczekują także podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia odsetka uczniów nieuczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego.

Źródło:

www.nik.gov.pl; www.gis.gov.pl

Katarzyna Krysztofiak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34393 )
Array ( [docId] => 34393 )