Najmłodsi uczniowie nie powinni zostawać bez opieki dorosłych 

Data: 23-01-2014 r.

Szkoła nie powinna dopuścić do wychodzenia bez opieki uczniów klasy I, poza teren szkoły, w czasie zajęć prowadzonych przez szkołę. Sytuacji nie zmienia pisemna zgoda rodziców. W czasie tzw. „okienka” uczniowie nadal pozostają pod opieką szkoły.  

Za bezpieczeństwo dziecka w czasie zajęć prowadzonych przez szkołę odpowiedzialny jest dyrektor i nauczyciele.

Możliwość wystąpienia różnych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dziecka pozostawionego bez opieki dorosłych po wyjściu ze szkoły powinna posłużyć dyrektorowi szkoły jako argument do przekonania rodziców, by odstąpili od pomysłu zezwolenia małemu dziecku na samodzielne pobyt poza szkołą, bez nadzoru osoby dorosłej.

Osobami, które z mocy prawa sprawują opiekę nad dzieckiem są jego rodzice. Pozostaje ono pod ich władzą rodzicielską. Obejmuje ona w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą dziecka i powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Posyłając dziecko do szkoły powierzają je jednak opiece dyrektora i nauczycieli. Wówczas do nich należy zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Podczas wszystkich zajęć prowadzonych w szkole, a także przerw w zajęciach uczniowie muszą być pod nadzorem nauczycieli.

To, w jaki sposób szkoła niepubliczna zapewnienia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie zajęć organizowanych w szkole i poza szkołą powinien określić jej statut. Może być w nim przewidziana możliwość samodzielnego opuszczania szkoły przez uczniów, ale podstawą wyjścia bez opieki dorosłego powinno być oświadczenie rodzica, że wyraża na to zgodę i ponosi za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie całkowitą odpowiedzialność.

Obowiązek składania przez rodziców oświadczeń o przejęciu odpowiedzialności za dzieci nie powinien obejmować jednak dzieci najmłodszych, z klas I-III. Małe dzieci nie powinny pozostawać bez opieki dorosłych, bo nie potrafią właściwie ocenić sytuacji i uniknąć grożącego niebezpieczeństwa, np. przepisy o ruch drogowym zabraniają korzystania z drogi dziecku w wieku do 7 lat. Może ono korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

Jeśli rodzic nie potrafi przewidzieć niebezpieczeństwa, to ważna jest także ocena dyrektora czy nauczyciela. Gdy ich zdaniem uczniowie klas I-III nie mogą sami wychodzić poza teren szkoły, to powinni odpowiedzieć odmownie na prośbę rodzica. Jeśli jako zasadę obowiązującą wszystkich rodziców dzieci klas I-III przyjęto obowiązek przekazywania dzieci po zajęciach w szkole pod opiekę rodziców, to tym bardziej dyrektor nie może pozwolić, by w czasie tzw. okienka dziecko opuściło szkołę.

Ponadto w edukacji wczesnoszkolnej w planie zajęć nie powinno być tzw. okienek. Odpowiednio do istniejących potrzeb szkoła powinna organizować zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu i bezpieczeństwo.

Bożena Winczewska, kuratorium oświaty


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33367 )
Array ( [docId] => 33367 )

Array ( [docId] => 33367 )