Bezpieczeństwo na boisku szkolnym potwierdzi właściwa dokumentacja 

Data: 09-05-2013 r.

Za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole i wokół niej odpowiada dyrektor. To on poniesie odpowiedzialność za wypadek na skutek zaniedbań. Do niego należy również dopilnowanie by właściwie prowadzono dokumentację związaną z bezpieczeństwem na boisku szkolnym.

Tablice informacyjne na boisku szkolnym

W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych (np. zastępczo na korytarzach), gier i zabaw obowiązkowo umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

Regulamin boiska szkolnego

Dodatkowo, dla zwiększenia bezpieczeństwa, można umieścić szczegółowy regulamin korzystania z poszczególnych urządzeń sportowych i sprzętu (np. kozła gimnastycznego, skrzyni, odskoczni, koszy, drabinek, kuli, piłek lekarskich, innych, itp.). Tablice i regulaminy powinny być umieszczone w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Instrukcja czyszczenia sprzętu sportowego

Pracownicy sanepidu podczas kontroli stanu sanitarnego w szkole wymagają instrukcji dotyczącej czystości sprzętu sportowego używanego przez uczniów, dlatego na tablicach informacyjnych warto zawrzeć także zasady czyszczenia i dezynfekcji sprzętu używanego na zajęciach wychowania fizycznego tj. piłki, materace, drabinki, ławeczki.

Wskazany jest kontakt z właściwym terytorialnie sanepidem w celu ustalenia wytycznych do instrukcji. Praktyka wskazuje bowiem, że oczekiwania bywają różne, szczególnie w zakresie częstotliwości wykonywania dezynfekcji.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29852 )
Array ( [docId] => 29852 )

Array ( [docId] => 29852 )